no-img
8ISI

تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت رنگی که توسط روش آناليز تصوير شناسایی شده است - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت رنگی که توسط روش آناليز تصوير شناسایی شده است
zip
آوریل 5, 2014
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان – خرید

تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت رنگی که توسط روش آناليز تصوير شناسایی شده است


تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت رنگی که توسط روش آناليز تصوير شناسایی شده است

خلاصه

جاده اي كه با آسفالت رنگی سنگ فرش شده باشد مي تواند به همان اندازه كه امنيت و يكنواختي رانندگي را بهبود مي دهد مجموعه ديدني بهتري ايجاد كند. در اين تحقيق، نمونه هاي آسفالت رنگی به همراه مقادير مختلف رنگ براي مطالعه تغييرات رنگ سطح در دوره هاي مختلف طول عمر، بررسي مي شوند. توضيح رنگ هاي سطح در نمونه ها در فضاهاي رنگي HIS و RGB بررسي مي شوند. دو نوع رنگ، سبز و قرمز، با 5 نسبت مختلف با آسفالت روشن براي ساخت نمونه هاي آسفالت رنگی تركيب مي شوند. نمونه ها براي 5 فاصله دوره مختلف در دستگاه آزمايش QUV در معرض نور ماوراء بنفش قرار مي گيرند. نتايج نشان مي دهد كه مقدار و نوع رنگ افزوده شده و فاصله دوره مختلف بر محوسازي آسفالت رنگی تأثير مي گذارد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه آسفالت روشن به همراه % 5 يا بيشتر رنگ، قادر به ساخت آسفالت رنگی بهتر شده است. سرانجام، آسفالت رنگی به همراه رنگ قرمز مقاومت بهتري را در مقابل نور ماوراء بنفش نشان داد.

کلیدواژه: آسفالت رنگی , سنگ فرش , تست QUV, آنالیز تصویر ,colored asphalt , image analysisدیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.