no-img
8ISI

اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان بلند - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان بلند
zip
فوریه 28, 2014
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان – خرید

اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان بلند


اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان بلند

 اکسایش گلیکول در گلیوکسیل، مرحله ی واکنشی مهمی در تنفس نوری می باشد. گیاهان زمینی و خزه ی سبز کاروفیسین، گلیکول موجود در پراکسیسم را با استفاده از اکسیژن به عنوان عامل مشترک با اکسیژن ترکیب می کنند، در حالیکه  خزه ی سبز کاروفیسین  از دی هیدروناژ گلیکول میتوکندری (GDH) به همراه عوامل مشترک آلی استفاده می کند. تحلیل های قبلی وجود GDH را در میتوکندری آرابیدوپسیس تالیانا نشان دادند (AtGDH). در این بررسی، سهم AtGDH در تنفس نوری مشخص شده است. هر دو فعالیت GDH میتوکندری و فراوانی RNA تحت شرایط رشد تنفس نوری تنظیم شده اند. آزمایش ها نشان دادند که اکسایش گلیکول در استخراج های میتوکندری برای انتشار CO2 ترکیب می شود. این اثر می تواند با افزودن فاکتورهای موثر در بیماری برای آمینوترانسفراز تقویت یابد ولی با افزودن گلیسین جلوگیری می شود. رشته های الحاقی T-DNA برای AtGDH ، کاهش چشمگیری را در فعالیت GDH میتوکندری و انتشار CO2 از گلیکول نشان می دهند. بعلاوه، تنفس نوری در این رشته های جهش یافته در مقایسه با نوع مونه وحشی کاهش می یابد که با تعیین شکافت CO2 و نسبت گلیسین/سرین تحت شرایط رشد تنفس نوری پخش می شود. داده ها نشان می دهند که اکسایش گلیکول میتوکندری سهمی در تنفس نوری در گیاهان بلند دارد.  این مورد نشان دهنده حفظ تنفس نوری کلروفیسین در استرپتوفیت، با وجود تکامل پراکسیسم نوع برگی می باشد

کلیدواژه: اکسایش گلیکول , دی هیدروناژ گلیکول, تنفس نوری, تکامل گیاه, استرپتوفیتموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.