no-img
8ISI

باستان شناس یا عکاس - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

باستان شناس یا عکاس
zip
آوریل 6, 2014
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان – خرید

باستان شناس یا عکاس


باستان شناس یا عکاس

چکیده

  اخيرا مجموعه اي از عكس هايي كه باستان شناس فرانسوي، ژاك دومورگان طي اولين ماموريت علمي خود در ايران تهيه كرده بود توسط عطا آيتي، از محققان ايراني مقيم فرانسه در نزد عتيقه فروشي از اهالي شارتر فرانسه كشف شد. اصالت و ارزش فرهنگي و علمي اين مجموعه توسط برخي صاحب نظران تاييد شد و آنگاه با ياري دكتر احسان نراقي، يكي از ايرانيان خيّر اروپا به نام خانم حميرا ايازي هزينه ي خريد عكسها را برعهده گرفتند. پس از خريداري، عكس ها، توسط عطا آيتي فهرست بندي و در ٤ آلبوم قبل از ارسال آن ها به زادگاه اصلي خود، ايران قرار داده شد. اين آلبوم ها اينك در آلبومخانه كاخ گلستان نگهداري مي شوند و مي تواند به عنوان راهنمايي گران بها، پژوهشگراني را كه در مورد تاريخ، جامعه و مردم ايران در پايان دوره ي ناصرالدین شاه تحقيق مي كنند، ياري دهد. در اين مقاله، عطا آيتي مختصري از زندگي دومورگان، چگونگي عكس هاي مورد بحث و جنبه هاي فرهنگي و علمي آنها را بررسي كرده است.

کلمات کلیدی: باستان شناس , عکاس , Archeologist,Photographerموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.