no-img
8ISI

بررسی طرح کوهورت و طرح کنترل موردی برای تعیین اندازه نمونه بر طبق به مقدارP و فاصله اطمینان - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بررسی طرح کوهورت و طرح کنترل موردی برای تعیین اندازه نمونه بر طبق به مقدارP و فاصله اطمینان
zip
می 28, 2014
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی طرح کوهورت و طرح کنترل موردی برای تعیین اندازه نمونه بر طبق به مقدارP و فاصله اطمینان


بررسی طرح کوهورت و طرح کنترل موردی برای تعیین اندازه نمونه بر طبق به مقدارP و فاصله اطمینان

چکیده

در مقدمه، با مفاهیم اصلی و تفسیر تست فرضیه، شامل مقدار P، و فاصله اطمینان آشنا می شویم. این مفاهیم در حالی که جذاب می باشند، به صورت حیرت آوری دقیق بوده و می توانند بطور دردسر سازی مبهم نیز باشند. حتی زبانی که ما اخیرا برای شرح تفسیر مقدار P مورد استفاده قرار داده ایم، نسبتا در هم و برهم و غیردقیق می باشد. درحالی که نمی توانیم قضاوتی را در حول و حوش تحقیقات مرتبط به موضوعات انجام دهیم، چندین نکته ارزش بیان کردن دارد، که در اولین فرضیه ذکر شده در این کتاب با آن ها مواجه می شویم. استفاده از تست فرضیه کلاسیک، و ارتباط مقدار P به طور آشکار و مشخص مورد نقد قرار گرفته است. مقدار p برای آزمون ناوابستگی χ2 این احتمال را نشان نمی دهد که ریسک نسبی جمعیت برابر یا بیشتر از ناوابستگی (RR=1) به عنوان ریسک نسبی نمونه می باشد. مقدار p مطمئنا بر مبنای احتمال H0( فرضیه صفر) نبوده، و با در نظر قرار دادن داده- این موارد تقریبا بر مبنای خطای هم ارزسازی P(A|B) با P(B|A)می باشد- و به این ترتیب، مقدارp بستگی به احتمالات محاسبه مشاهدات مورد نظر، با توجه به H0(فرضیه صفر) می باشد. علاوه بر این مقدار p با توجه به تست فرضیه، هیچ توان مورد بررسی را با توجه به تست فرضیه نمی پذیرد، یعنی احتمال پذیرش فرضیه صفر، زمانی که در واقع صحیح نمی باشد. بنابراین انحراف کم از این ناوابستگی در بررسی های بزرگ می تواند دارای مقدار p مشابهی نسبت به بررسی های کوچک حاوی انحرافات بزرگ باشد. در مواردی که تردید وجود دارد، مقادیر p را کمی بیشتر از مقدار جایگزین شده اندازه نمونه نادیده گرفته چون تمام فرضیه های صفر مقدار p کوچکی را ایجاد می کنند تا آنجا که داده ها به اندازه کافی گرداوری شوند. به انی ترتیب، چگونه می توانیم به شرح مقدارp که در اینجا نشان داده شده، بپردازیم؟ ما از مقادیر p به عنوان مقادیر غیررسمی سازگاری داده با فرضیه صفر مورد بحث استفاده می کنیم. این موارد باعث نادیده گرفتن نقدهای مطرح شده یا نقدهای مربوط به موضوعات دیگر نشده، بلکه این امکان ایجاد می گردد که این مقادیر را نمی توان به صورت رسمی مد نظر قرار داد و مطمئنا نمی بایست منوط به مقادیر اختیاری همانند 0.05 باشند. علاوه بر این، مقادیر p ، حاصل محاسبات مبتنی بر فرضیه صفر بوده که احتمالا دقیق نمی باشند. به این ترتیب مقدار p می تواند بصورت تقریب مد نظر قرار گیرد. این موارد با توجه به این حقایق مد نظر قرار می گیرند که آن ها معمولا نماینده مبدا خطا فراتر از تغییرات نمونه برداری و تاثیرات مربوط به مقایسه چندگانه نمی باشند. (با اجرای آزمون های زیاد بر روی مجموعه مشابهی از داده، یک عملکرد به ندرت به تایید محاسبات مقدار p مجزا می پردازد. یکی از روش های به حداق رساندن استفاده از مقادیر p ، تمرکز بر روی تخمین تاثیرات، به جای تست مقادیر صفر می باشد. در بخش بعد، نگاه دقیق تری به این موضوع داریم. عدم قطعیت اغلب در برآوردها از طریق استفاده از فاصله اطمینان معرفی می گردند. اگرچه فاصله اطمینان منوط به نقدهای مشابهی بر مبنای مقادیر p می باشد، به عنوان واصف های راف بهتری از ابهامات مورد نظر در برآورد بوده، زیرا از تفسیرهای برجسته تر مرتبط به تست فرضیه، به ویژه زمانی که بیش از یک سطح اطمینان مورد استفاده قرار گیرد، که در فصل 3.3 نشان داده شد، جلوگیری می کند. روش های استنباط جایگزینی موجود می باشند که می بایست توجه زیادی به آن ها کرد. این موارد شامل استفاده از فاصله احتمال ( فصل 13.1.1 را برای معرفی تابع احتمال مشاهده کنید) و روش های بیزی می باشد. توضیح مختصر در مورد هر دو تکنیک در تحقیقات کلایتون و هیل (1993) یافت می شود. با توجه به توضیحات بالا برای مقادیر p، توجه به این نکته حائز اهمیت می باشد که مقادیر p به اغراق در مورد شواهد علیه فرضیه صفر پرداخته، که در مقایسه با فاصله احتمال یا بیزی؛ به ویژه زمانی که مقدار p بزرگتر از 0.01 می باشد، قرار می گیرد. برگر و سلک 1987).

کلمات کلیدی:  کوهورت , طرح کنترل موردی , اندازه نمونه , مقدارP , فاصله اطمینان ,

, مقاله انگلیسی , مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , مقالات انگلیسی , مقاله انگلیسی با ترجمه ,مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی,دانلود مقاله , ترجمه مقاله ,مقاله امار

1) دانلود مقاله اصلی انگلیسی رایگان از اینجا

2) خرید ترجمه از لینک زیر:موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.