no-img
8ISI

آگاهی , نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

آگاهی , نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال
zip
آوریل 20, 2014
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

آگاهی , نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال


آگاهی , نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی آگاهی پزشکان عمومی از ارتباط بیماری پریودنتال با سلامت عمومی انجام شد. همچنین عملکرد پزشکان در توصیه بیماران به انجام درمان های دندانپزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه مقطعی 269 پزشک مشغول به طبابت در ناحیه نلور ‏به صورت تصادفی انتخاب شدند‏. آگاهی پزشکان در زمینه رابطه متقابل بین بیماری های پریودنتال و سلامت عمومی طی مصاحبه و با استفاده از یک پرسشنامه ارزیابی شد. داده های حاصل آنالیز شد و بر حسب درجه ارائه گردید‏. تمام پزشکان ( 100%) نسبت وجود ارتباط بین سلامت دهان و سلامت عمومی آگاه بودند ‏. اما تنها 10% از پاسخ دهندگان بیماران خود را ‏بدون درخواست بیمار به دندانپزشک ارجاع می دادند تعداد بسیار کمی از پاسخ دهنگان ( 23.3%) در مورد شاخه های مختلف دندانپزشکی اطلاعاتی داشتند. غربالگری و ارجاع توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی می تواند ‏با ترغیب بیماران به دنبال گیری مراقبت های دهان و دندان بر سلامت عمومی آنها سودمند باشد. بنابراین لازم است درباره اهمیت بهداشت دهان و دندان به عنوان بخشی از سلامت عمومی به پزشکان آموزش داده شود

کلمات کلیدی: آگاهی , نگرش , عملکرد پزشکان عمومی , بیماری های پریودنتال , Knowledge, attitude,  practice , medical doctors, periodontal diseaseموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.