no-img
8ISI

ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس
zip
فوریه 28, 2014
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان – خرید

ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس


ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس

در این مقاله اقداماتی در جهت انتخاب ژنوتیپ های مسئول در آزمایشگاه و ترکیب پروتوپلاست های  جدا شده براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس تولید کنندۀ خطوط (BC DH Dodolla، BC D-1، BC DH-6، و BN OP-1, BN-SL-03/04) بدست آمده از آزمایشات قبلی انجام شد. ترکیب سه غلضت متفاوت PEG  (20%،25% و 30%) و دو دورۀ متفاوت تیمار (15و 20 دقیقه) آزمایش شد. ما در آزمایشات خود، ژنوتیپ های متعددی ( براسیکا کاریناتا DH BC-6  و DH BC-1، براسیکا ناپوس DH OP-01) با قابلیت  احیاء رضایت بخش کالوز کشت های پروتوپلاست را شناسایی کریم. ترکیب درست و کامل غلضت وزمان  تیمار PEG، فراوانی ترکیب پروتوپلاست بین ژنوتیپ های مورد استفاده را تعیین کرد. با وجود اینکه طبق ارزیابی ها محلول PEG 30% بهترین غلظت را داشت اما مقدار زیاد multifusantها که در کاربردهای عملی لزومی ندارد، با تیمار طولانی تر PEG  به طور ویژه در ظروف پتری مشاهده شد. در کل، 25% PEG به همراه 20 دقیقه تیمار، اندازۀ ترکیب رضایت بخش بود و میزان دوام پذیری نیز خوب بود.

کلیدواژه: براسیکا کاریناتا , براسیکا ناپوس , کشت پروتوپلاست, ترکیب پروتوپلاستموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.