no-img
8ISI

تاثیر انعقادپذیری و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

تاثیر انعقادپذیری و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب
zip
فوریه 27, 2014
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

تاثیر انعقادپذیری و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب


تاثیر انعقادپذیری و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب

منبع آب و تقاضا برای سیسم تخلیه فاضلاب باعث ایجاد چالش های زیادی در دهه پیش رو به منظور تامین نیازهای رو به رشد از نقطه نظر جهانی شده است. رشد قابل توجه در صنایع قابل پیش بینی بوده و فناوری جداسازی غشاء به عنوان یکی از راه حل های احتمالی برای پاسخ به درخواست های آینده می باشد. به کارگیری و اجرای فناوری غشاء در فراهم کردن آب آشامیدنی و همچنین در تصفیه آب و فاضلاب مد نظر می باشد. در تولید آب آشامیدنی، غشاها به جایگزینی فناوری جداسازی معمول به دلیل عملکرد بالای آن، پتانسیل در ارتباط با استفاده از مواد شیمیایی کمتر و تولید لجن کمتر و همچنین تامین شرایط بهداشتی می پردازند. فناوری بیوراکتورهای غشایی (MBR) احتمالا شامل مراحل جداسازی غشاء می باشد که دارای بیشترین موفقیت بوده و به عنوان بهترین روش آینده در تصفیه آب و فاضلاب می باشد. مراحل و پیشرفت ها نشان می دهد که این فناوری قابل قبول بوده و به سرعت به عنوان بهترین فناوری موجود برای بسیاری از کاربردهای تصفیه آب و فاضلاب می باشد. یکی از موانع اصلی سیستم بیوراکتورهای غشایی ( (MBR رسوب غشاء می باشد. بررسی ها نشان داده است که کاهش رسوب در سیستم MBR به طور بلقوه توسط انعقاد و لخته سازی انجام می گیرد.

کلمات کلیدی: تصفیه آب و فاضلاب , انعقادپذیری ,  تصفیه غشاموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.