no-img
8ISI

تعیین جنسیت و کروموزوم جنسیت گیاهی - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

تعیین جنسیت و کروموزوم جنسیت گیاهی
zip
فوریه 28, 2014
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان – خرید

تعیین جنسیت و کروموزوم جنسیت گیاهی


تعیین جنسیت و کروموزوم جنسیت گیاهی

سیستم های تعیین جنسیت در گیاهان چندین بار از نیاکان نر و ماده تکامل یافتند (که شامل گیاهان یک پایه با گل های نر و ماده جداگانه در یک گیاه می شود)، و سیستم های کروموزوم جنسیت چندین بار در تکامل گیاه گلده مطرح شده اند. همسو با مدل های نظری برای انتقال تکاملی از دو جنسیتی به یک پایه، ژن های چندگانه تعیین جنسیت درگیر می شوند که شامل فاکتورهای عقیمی- مذکر و عقیمی-مونث می شود. این درخواست که ترکیب مجدد بین این موقعیت ها باید نادر باشد احتمالا دلیل اصلی زاول ژنتیکی کروموزوم های Y است. نظریه های زوال کروموزوم های Y درپرتو نتایج جدید از ژن ها در کروموزوم های جنسیت مورد بررسی قرار گرفتند.

کلمات کلیدی: تعیین جنسیت , کروموزوم جنسیت گیاهیموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.