no-img
8ISI

تعیین مرز فضای کاری بازوی مکانیکی زنجیره ای با محدودیت های غیریکجانبه - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

تعیین مرز فضای کاری بازوی مکانیکی زنجیره ای با محدودیت های غیریکجانبه
zip
فوریه 28, 2014
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان – خرید

تعیین مرز فضای کاری بازوی مکانیکی زنجیره ای با محدودیت های غیریکجانبه


تعیین مرز فضای کاری بازوی مکانیکی زنجیره ای با محدودیت های غیریکجانبه

الگوریتم های تحلیلی کاربردی گسترده با محدودیت های غیریکجانبه توسعه و شرح داده می شوند. روش ناکارایی مرتبه سطری ژاکوبی برای تعیین تکین بودن (منحصر به فرد بودن) این بازوی مکانیکی بکار گرفته می شود. چهار نوع مجموعه تکین وجود دارد: نوع 1: تکین ژاکوبی موقعیت؛ نوع 2: تکین همزمان که به دلیل اتصال تعمیم یافته ای می باشد که به راس آن می رسد؛ نوع 3: تکین مرزی قلمرو، که در ارتباط با مقادیر اولیه و نهایی ماتریس زمان به دلیل هر دو رویداد می باشد؛ نوع 4: تکین مزدوج، که در ارتباط با ژاکوبی نسبی تکین می باشد، که فضای تهی به یکی از زیرماتریس ها به دلیل دو رویداد کاهش می یابد: نوع 2 و نوع 3 تکین. تمام سطوح تکین به صورت فوق سطح هایی می باشند که به طور داخلی و خارجی، پوشش فضای کار را بسط می دهد. تقاطع سطوح تکین به شناسایی منحنی های تکین می پردازد که به بخش بندی سطوح تکین در سطوح فرعی می پردازد، و روش اختلال برای شناسایی مناطق ( بخش های منحنی/ وصله های سطح) فوق سطح که بر روی مرز قرار دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. این فرمول با پیاده سازی آن با سه درجه آزادی فضایی (DOF) و 4 درجه آزادی فضایی بازوی مکانیکی شرح داده می شود.

کلیدواژه:  بازوی مکانیکی ، غیریکچانبه، ناکارایی ژاکوبی مرتبه سطری، فوق سطح، پوشش فضای کار، روش اختلالموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.