no-img
8ISI

تولرانس عیب کامپیوتر - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

تولرانس عیب کامپیوتر
zip
آوریل 6, 2014
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

تولرانس عیب کامپیوتر


تولرانس عیب کامپیوتر

چکیده

تعداد قابل توجهی از تحقیقات مربوط به به تولرانس عیب کامپیوتر ، بر مبنای ساده سازی این فرضیه می باشد که یک بخش بطور کامل فعالیت داشته ، تا زمانی که خطای نهفته ای روی تاثیرگذار باشد، و سپس نقص هایی بوجود آید که آن بخش را از کار بیاندازد.

کلمات کلیدی: عیب کامپیوتر , Computer faultموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.