no-img
8ISI

افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت
zip
آوریل 17, 2014
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان – خرید

افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت


افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

چکیده

این مقاله شامل دو موضوع مرتبط به هم می باشد. درابتدا به بررسی مقالات منتشر شده در ارتباط با این موضوع خاص در مورد کنترل، ادغام و کسب سود شرکتی می پردازیم. این مقالات شواهد جدید را  در مورد چندین جنبه کنترل شرکتی و حاکمیت تاثیرات ارزش و عملکرد گروه های مختلف مالکان، تاثیر ساختارهای حاکمیت داخلی، تاثیر تغییرات نظم دهنده بر روی صنایع خاص و شواهد مربوط به استراتژی پیشنهادی در اعمال کنترل، فراهم می کند. این تحلیل ها ما را به فعالیت های ثانویه– یعنی بررسی سیر تکاملی پژوهش کنترل شده شرکتی که در سطح گشترده ای تعریف شده است، هدایت می کند. تحلیل های ما حرکتی را در پژوهش از ادغان و کسب سود تا تحلیل های گسترده تر حاکمیت شرکتی ، به ویژه خصوصیات حاکمیت داخلی نشان می دهد. ما پیشنهاد می کنیم که روندی در مسیر افزایش اهمیت نسبی حاکمیت داخلی در مقایسه با نظم بازار از طریق کنترل شرکتی وجود دارد. این روند به بازتاب تغییرت مهمی در چند دهه گذشته از این طریق که بازار نظمی را در رفتار شرکتی ایجاد می کند، می پردازد.

کلیدواژه: حاکمیت شرکتی , کنترل شرکتی , ادغام , کسب سود ,  corporate governance , corporate control researchموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.