no-img
8ISI

ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان در داستان سمک عیار - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان در داستان سمک عیار
zip
فوریه 28, 2014
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان – خرید

ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان در داستان سمک عیار


ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان در داستان سمک عیار

چگونه افسانهها از رويدادهاي تاريخي بهرهمند مي‌شوند؟ نقش حافظه جمعي ملت‌ها در اين بهره‌وري چيست؟ چگونه رود افسانه‌ها از سرچشمه‌ رويدادهاي تاريخي جاري مي‌شوند؟ چگونه جويبارهاي خاطره‌ جمعي كه از رويدادهاي تاريخي زمان هاي گوناگون جاري شده‌اند، به هم مي‌پيوندند، در هم مي‌آميزند و رود افسانه را به وجود مي‌آورند؟ چگونه رود افسانه در طول زمان تغيير مسير مي‌دهد و با باورهاي عصر روايت هماهنگ مي‌شود؟ افسانه چگونه در زمان و مكان تغيير شكل مي‌يابد و با رويدادهاي تاريخي ديگري مي‌‌آميزد؟ و بسياری پرسش‌هاي ديگر كه بررسی مختصری از داستان سمک عیار  و الهام آن از روابط ايرانيان و مصريان در دوران باستان، شايد بتواند روشنگر برخي از اين پرسش‌ها باشد. تاكنون به تاثير فرهنگ مصر باستان بر فرهنگ و ادب مردمي ايران توجه چنداني نشده، حال آن كه مي ‌دانيم مصر در دوران هخامنشيان در دو نوبت، طي سلسله‌هاي بيست و هفتم و سي و يكم، به مدت در مجموع ١٣٢ سال يكي از ساتراپ‌هاي ايران بوده و در دوران ساسانيان نيز چند سالي ايرانيان بر اين كشور حكومت مي‌كرده‌اند. آنگاه كه كمبوجيه سلسله‌ بيست و هفتم موسوم به فراعنه‌ پارسي را بنيان نهاد، از آغاز نظام سلطنتي در مصر بيش از دو هزار و چهارصد سال مي‌گذشت. البته فرهنگ و هنر مصري سابقه‌اي باز هم كهن‌تر از آغاز سلطنت در اين سرزمين دارد. به هر حال آن گاه كه ايرانيانِ فاتح به خاك مصر قدم نهادند، سالها بود كه فرهنگ و هنر مصريان به اوج رسيده بود. اين فرهنگ و هنر غني نه تنها ايرانيان بلكه‌ یونانيان را نيز شگفت‌زده كرده بود تا آنجا كه هرودوت مصر را سرزميني مي‌داند كه « شگفتي‌هايش از تمام مناطق زميني غني‌تر است». در اينجا ما را با سهم هنر مصر باستان در هنر هخامنشي و يا ساساني كاري نيست، بلكه در پي يافتن تاثيري هستيم كه فرهنگ و تمدن قومي مغلوب بر حافظه‌ جمعي قوم غالب به جاي گذاشته است و برخي از نمودهاي آن را در جاي جاي روايتي از داستان سمک عیار باز مي‌يابيم كه در قرن ششم يا هفتم هجري مكتوب شده است. تنها نسخه‌اي كه تاكنون از داستان سمک عیار يافت شده « در سه جلد در كتابخانه‌ي بادليان آكسفورد بایگانی است.موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.