no-img
8ISI

دستورالعمل های زیست محیطی ، بهداشتی و ایمنی برای پرورش ماهی - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

دستورالعمل های زیست محیطی ، بهداشتی و ایمنی برای پرورش ماهی
zip
فوریه 28, 2014
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

دستورالعمل های زیست محیطی ، بهداشتی و ایمنی برای پرورش ماهی


دستورالعمل های زیست محیطی ، بهداشتی و ایمنی برای پرورش ماهی

دستورالعمل های زیست محیطی ، بهداشتی و ایمنی (EHS) به عنوان اسناد مرجع تخصصی با توجه به عنوان نمونه های مشخص صنعتی و جامع از فعالیت های صنعتی بین المللی مناسب (GIIP) می باشد. زمانی که یک یا چند عضو گروه بانک جهانی در این پروژه وارد می گردد، دستورالعمل های زیست محیطی (EHS) با توجه به سیاست ها و استانداردهای مورد نظر به کار گرفته می شوند. این دستورالعمل های زیست محیطی ، بهداشتی و ایمنی بخش صنعتی به گونه ای طراحی شده است که همراه با اسناد دستورالعمل های زیست محیطی ، بهداشتی و ایمنی  جامع مورد استفاده قرار گرفته، که راهنمایی هایی را برای کاربران در ارتباط با دستورالعمل های زیست محیطی ، بهداشتی و ایمنی، که به طور بلقوه برای تمام بخش های صنعتی کاربردی می باشد، ایجاد می کند. برای پروژه های پیچیده ت، استفاده از دستورالعمل های بخش های صنعتی چندگانه، مورد نیاز می باشد.

کلمات کلیدی: دستورالعمل های زیست محیطی , بهداشتی , ایمنی , پرورش ماهیموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.