no-img
8ISI

ساخت لایه‌ مسی نانو ساختار ­فرآورى شده از راه‌ قالب‌گيرى برقى‌ به وسیله‌ عملیات مکانیکی مبتنی بر امواج مافوق صوت - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ساخت لایه‌ مسی نانو ساختار ­فرآورى شده از راه‌ قالب‌گيرى برقى‌ به وسیله‌ عملیات مکانیکی مبتنی بر امواج مافوق صوت
zip
آوریل 7, 2014
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

ساخت لایه‌ مسی نانو ساختار ­فرآورى شده از راه‌ قالب‌گيرى برقى‌ به وسیله‌ عملیات مکانیکی مبتنی بر امواج مافوق صوت


ساخت لایه‌ مسی نانو ساختار ­فرآورى شده از راه‌ قالب‌گيرى برقى‌ به وسیله‌ عملیات مکانیکی مبتنی بر امواج مافوق صوت

چکیده

طبق نیاز به مواد با عملکرد بالا در دانش هوانوردی، لایه‌ مس ­فرآورى شده از راه‌ قالب‌گيرى برقى‌ با ساختار نانو با استفاده از عملیات مکانیکی متعاقب آن، تحت شرایط لرزش مافوق صوت، به دست آمده است. ريزساختار لایه‌ مس ­فرآورى شده از راه‌ قالب‌گيرى برقى‌ به وسیله‌ میکروسکوپ نوری (OM)، میکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) دیده شده است. استحکام کششی به وسیله‌ آزمون­گر کششی ارزیابی شده است. مشخص شد که بلور حجمی لایه‌ سطحی مس ­فرآورى شده از راه‌ قالب‌گيرى برقى‌ ، پس از عملیات مکانیکی مبتنی بر امواج مافوق صوت (UMT)، به نانو بلور (با ابعاد حدود 10نانو متر) تغییر یافته است، ولی کل ساختار تک بلوری هم چنان باقی می‌ماند. استحکام کششی‌ای که لایه‌ی مس جدید از خود نشان می‌دهد دو برابر بهتر از لایه‌ی مسی شکل‌دهی الکتریکی داده شده‌ی معمولی است، در حالی که کرنش شکست ثابت باقی مانده است. علاوه بر آن ثابت شده است که ساز و کار استحکام دهی فرآیند UMT، ساز و کار استحکام دهی نابجایی است.

کلیدواژه: لایه‌ی مس ­فرآورى شده از راه‌ قالب‌گيرى برقى‌ , نانو ساختار , عملیات مکانیکی , امواج مافوق صوت, استحکام کششی , Nanostructured Electroforming ,Copper Layer, Ultrasonic assisted Mechموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.