no-img
8ISI

سفارت : داستان دو فرهنگ - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

سفارت : داستان دو فرهنگ
zip
آوریل 7, 2014
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان – خرید

سفارت : داستان دو فرهنگ


سفارت : داستان دو فرهنگ

چکیده

در زمستان و بهار سال ١٩٧٤ ميلادي، كريستيان نوربرگ شولتز در دانشگاه ام. آي. تي (M.I.T) استاد مهمان بود و من فرصت يافتم تا در دو كلاسي كه او تدريس مي كرد شركت كنم. عنوان يكي از آنها “معناي معماري” بود و سخنرانی او بر اساس کتابش به نام “معنا در معماري غرب” بود. كريستيان نوربرگ شولتز سعي داشت براي معماري همان كاري را بكند كه هايدگر براي زبان كرده بود. مقاله اصلي او به نام “معماري نشان مي دهد” بود، همان طور كه مقاله هايدگر به نام ” زبان مي گويد” بود. منظور هایدگر اين بود كه هر زباني از فرهنگ خاصي سخن مي گويد، فرهنگي كه زبان در خدمت آن است و از آن برآمده، و بدين ترتيب رابطه اي منطقی ميان زبان و فرهنگ در جريان است: هر فرهنگ از راه زباني خاص سخن مي گويد، زباني كه هرگز به طور مناسب قابل ترجمه نيست، و هر زبان هم از آن فرهنگ خاص سخن مي گويد. معماري نیز اشكال هستي فرهنگي خاص را آشكار مي كند و بدين ترتيب مي توان آن را به مثابه يك زبان مطالعه كرد. اين به كلي با نشانه شناسی  كه در آن دوره باب بود فرق داشت. نشانه شناسی هم معماري را زباني مي دانست كه در آن مواد، كمابيش، در مقام واژه ها، سازه در مقام نحو، شکل ها برآمده در مقام متن، و فضاها كه در واقع خلاءيي بينابين شکل ها بودند، در مقام معاني كه از بافت برمي آيند، انگاشته مي شدند.

کلمات کلیدی: سفارت , داستان دو فرهنگ , Embassy  ,Tale of Two Culturesموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.