no-img
8ISI

سيستم تحقیق و توسعه براي توسعه صنعتي در تايوان - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

سيستم تحقیق و توسعه براي توسعه صنعتي در تايوان
zip
آوریل 17, 2014
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان – خرید

سيستم تحقیق و توسعه براي توسعه صنعتي در تايوان


سيستم تحقیق و توسعه براي توسعه صنعتي در تايوان

چكيده

سيستم تحقیق و توسعه (R&D) براي توسعه صنعتي در تايوان از سه بخش تشكيل شده است. شركت‌هاي صنعتي، مؤسسات مورد حمايت دولت (GSIs)، و مؤسسات آكادميك و دانشگاه‌ها. تجربه تايوان نشان داد كه تعامل مؤثر GSI ها و شركت‌هاي صنعتي، توسعه صنعت آن را به صورت موفقيت‌آميز مورد حمايت قرار داده است. مؤسسه تحقيق تكنولوژي صنعتي (ITRI)، در چند دهه اخير نقش مهمي در توسعه صنعتي ايفا كرده است.اين تحقيق، ارزيابي جامع ITRI و روش ايفاي نقش آن را از طريق بررسي كارهاي اصلي آن را ارائه مي‌دهد. همچنين كشورهاي در حال توسعه به ‌طور ضمني مورد بحث قرار مي‌گيرند.

کلیدواژه: تحقیق و توسعه , توسعه صنایع , ITRI , تحلیل کار ,  R&D system , industrial development , Taiwan

سيستم تحقیق و توسعه براي توسعه صنعتي در تايوان

چكيده

سيستم تحقيق و توسعه (R&D) براي توسعه صنعتي در تايوان از سه بخش تشكيل شده است. شركت‌هاي صنعتي، مؤسسات مورد حمايت دولت (GSIs)، و مؤسسات آكادميك و دانشگاه‌ها. تجربه تايوان نشان داد كه تعامل مؤثر GSI ها و شركت‌هاي صنعتي، توسعه صنعت آنرا به صورت موفقيت‌آميز مورد حمايت قرار داده است. مؤسسه تحقيق تكنولوژي صنعتي (ITRI)، در چند دهه اخير نقش مهمي در توسعه صنعتي ايفا كرده است.اين تحقيق، ارزيابي جامع ITRI و روش ايفاي نقش آن را از طريق بررسي كارهاي اصلي آن را ارائه مي‌دهد. همچنين كشورهاي در حال توسعه به ‌طور ضمني مورد بحث قرار مي‌گيرند.

کلیدواژه: تحقیق و توسعه، توسعه صنایع، ITRI، تحلیل کارموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.