no-img
8ISI

سيستم پشتيبان تصميم گيري در جذب فناوري اطلاعات - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

سيستم پشتيبان تصميم گيري در جذب فناوري اطلاعات
zip
می 22, 2014
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان – خرید

سيستم پشتيبان تصميم گيري در جذب فناوري اطلاعات


سيستم پشتيبان تصميم گيري در جذب فناوري اطلاعات

چکيده

مجموعهبالقوه‌اي از برنامه‌هاي کاربردي سیستم پشتیبان تصمیم ( (DSSتوسطسازمان‌هايپويا و متحولي که در زمينه فناوری رايانه پيشرفت کرده اند، ايجاد شده است. براي برنامه ريزياستراتژيک سازمان يا نقشه راه، درک درستي از برنامه‌هاي کاربرديDSS حائزاهميت است. اين تحقيق مي کوشد تا تعريفي ازDSS، و جذب فناوري اطلاعات در سازمان ها، وپويايي جذب DSS ارائه کند. آنچه که به عنوان ابزارهاي DSS جذب برنامه‌هاي کاربردي سازمان مي شود شامل آنهايي است که به عنوان برنامه‌های کاربردي يکبارهDSS (غير تکراري) در سطح برنامه ريزي استراتژيک وارد سازمانمي گردد. انتقال فناوري تا جاگيري ابزارها در برنامه‌هاي کاربردي پشتيبانتصميم ساختار يافته (SDS) يا سيستم‌هاي فرايند تبادل (TPS) ادامهدارد. بنابراين مديران و محققان بايد آنها را به عنوان يک سيستم SDS/TPS و نه DSS ببینند. شناسايي نقشه راه جذب فناوري اطلاعات، به انتقالفناوري کمک مي کند و آن را به رسميت مي شناسد- اين به معناي قابل قبول بودنايجاد اين انتقال است.

کلیدواژه:DSS , سيستم پشتيبان تصميم  , جذب فناوري اطلاعات , توسعه نرم افزاری , ,مقاله انگلیسی , مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , مقالات انگلیسی , مقاله انگلیسی با ترجمه ,مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی, دانلود مقاله , ترجمه مقاله ,مقاله فناوری اطلاعاتموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.