no-img
8ISI

تبادل دوره آموزشی بین سیستم آموزشی هوشمند مختلف: ابزارهای آماده سازی ایجاد دوره های آموزشی جامع - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

تبادل دوره آموزشی بین سیستم آموزشی هوشمند مختلف: ابزارهای آماده سازی ایجاد دوره های آموزشی جامع
zip
فوریه 27, 2014
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

تبادل دوره آموزشی بین سیستم آموزشی هوشمند مختلف: ابزارهای آماده سازی ایجاد دوره های آموزشی جامع


تبادل دوره آموزشی بین سیستم آموزشی هوشمند مختلف: ابزارهای آماده سازی ایجاد دوره های آموزشی جامع

در سال های اخیر تلاش های زیادی به منظور ایجاد سیستم آموزشی هوشمند انجام شده که نزدیک به روش تدریس انسان باشد. بعضی از مضرات سیستم هایی که قبلا ایجاد شده اند، غیرممکن بودن اشتراک دوره های آموزشی بین سیستم آموزشی هوشمند مخلف و مشکل در ایجاد آن ها بوده است. زمانی که سیستم آموزشی هوشمند ایجاد شد، ایجاد یک دوره آموزشی جدید به عنوان کارپرهزینه ای می باشد که نیازمند دخالت بسیاری از افرادی که در حوزه های مختلف کارشناس هستند، می باشد. در این مقاله ابزارهای مناسب قابل توسعه و کامل به منظور ایجاد دوره های اموزشی برای سیستم آموزشی هوشمند مختلف نشان داده می شود. این ابزارهای مناسب، امکان ایجاد دوره های آموزشی را برای انواع متفاوتی از سیستم آموزشی هوشمند فراهم می کند. زمانی که یک دوره آموزشی ایجاد شد، می توان ان را به سیستم آموزشی هوشمند دیگری انتقال داد، و از مدل غالبی که آن دوره اموزشی ارائه می کند، استفاده مجدد کرد. نمونه ابزارهای مناسب، با دو سیستم آموزشی هوشمند ساده تست شدند.

کلیدواژه: سیستم آموزشی هوشمند , ابزارهای مناسب, جامع، ابررسانه, نظریات طرح آموزشیموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.