no-img
8ISI

عملكرد فولاد کم الیاژ پراستحكام جوش خورده در محيط هاي ترش - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

عملكرد فولاد کم الیاژ پراستحكام جوش خورده در محيط هاي ترش
zip
آوریل 7, 2014
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان – خرید

عملكرد فولاد کم الیاژ پراستحكام جوش خورده در محيط هاي ترش


عملكرد فولاد کم الیاژ پراستحكام جوش خورده در محيط هاي ترش

چكيده:

حساسيت ترك تنش سولفيد (SSC) خط لولۀ فولاد X70 و X80 API جوش خوردۀ قوسي فلز گاز با استفاده از آزمون NACE TM0177(روش A) اصلاح شده و استاندارد بررسي شد. دو تنش كاربردي و سه غلظت سولفيد هيدروژن نامحلول (H2S) مورد استفاده قرار گرفت.تأثير سختي جوش پيك يا اوج با استفاده از سه وضعيت جوش مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت.جوش هاي متعددي كه الزام HRC 22 را برآورده مي ساختند در SSC با شكست مواجه شدند.جوش هاي داراي سختي بيش از 248 HV در غلظت هاي كم H2S نسبت به SSC مقاوم تر بودند.منطقۀ تفكيك خط مركز (CSR) كه در فولاد لولۀ مشاهده شد نقش مهمي در SSC و حساسيت ترك جوش هاي القا شده توسط هيدروژن(HIC) داشت. فلز   X80د ر مقادير  سختي كمتر به د ليل نرم شن موضعي و متمركز در طي جوشكاري و تغيير شكل پلاستيكي بعي به محض بارگيري مستعدتر و حساس تر بود. قياس قطعات جوش خورده حين كار نشان داد كه الزامات NACE MR0175 براي جوش هاي فولاد کم الیاژ با استحكام بالا ر تماس مستقم با محيط ترش قرار ندارند.

 

كليد واژه ها:شكنندگي هيدروژن, فولاد کم الیاژ , آزمون ترك  ,سولفيد هيدروژن, خطوط لوله ,فولاد ,ترك تنش سولفيد ,جوش ,Performance ,Welded , High-Strength Low-Alloy Steels, Sour Environmentsموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.