no-img
8ISI

گوشی های مبتنی بر شتاب سنج برای نظارت و تعیین کمیت فعالیت بدنی - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

گوشی های مبتنی بر شتاب سنج برای نظارت و تعیین کمیت فعالیت بدنی
zip
آوریل 14, 2014
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان – خرید

گوشی های مبتنی بر شتاب سنج برای نظارت و تعیین کمیت فعالیت بدنی


گوشی های مبتنی بر شتاب سنج برای نظارت و تعیین کمیت فعالیت بدنی

چکیده

پیش زمینه

فعالیت فیزیکی در بیماری و سلامتی حائز اهمیت است. دستگاه های ارزان قیمت ، دقیق و سریع می تواند در  ارزیابی فعالیت های روزانه کمک کند. ما فناوری جدید سنجش فعالیت ها را به یک گوشی با استفاده از قابل حمل موزیک پلیرها و دستگاه های تلفن قابل حمل (تو گوشی سنجش فعالیت فیزیکی PASE) بررسی کردیم .  در این مقاله بررسی میکنیم که آیا PASE میتواند فعالیت های قیزیکی را به دقت و سرعت شناسایی کند  و شدت آن و مصرف انرژی را بسنجد یا نه  .

 روش ها :  آزمایش 1 : 18 نفر PASE را  با حالت های مختلف بدن و در طول راه رفتن مدرج استفاده کردند  . مصرف انرژی با استفاده از کالریمتری غیر مستقیم اندازه گیری شد. آزمایش 2 : هشت نفر از تو گوشی استفاده کردند و مسیری شناخته شده را پیمودند . آزمایش 3 : هشت نفر از تو گوشی استفاده کردند  و در سرعت 3.5 mph پیاده روی کردند .

 نتایج :  این درون گوشی به درستی ایستادن و راه رفتن و نشستن را از پیاده روی  (76/ 76 نفر) تشخیص داد . خروجی PASE افزایش پی در پی در سرعت راه رفتن و با افزایش مصرف انرژی ( R2 > 0.9 ) نشان داد . پیش بینی PASE از سرعت پیاده روی بی مکث 2.5 ±   (SD ) مایل در ساعت 0.18    و ، CF سرعت واقعی، 0.16 ± 2.5 مایل در ساعت بود . این درون گوشی ها با موفقیت پیاده روی را در 3.5 مایل در ساعت از ‘ دویدن ‘ با همان سرعت را تشخیص دادند . ( p <0.001)

 نتیجه گیری : این افراد به خوبی با درون گوشی کنار آمدند  و با آن راحت بودند  . بنابراین PASE می تواند برای بیان درست  فعالیت بدنی بدون مکث و مصرف انرژی مورد استفاده قرار گیرد .

کلیدواژه: تجهیزات سیار , فعالیت غیر ورزشی , گرمازایی , هزینه انرژی , کم کردن وزن ,  کمیت , فعالیت بدنی ,  accelerometer ,based earpiece , monitor , quantify , physical activityموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.