no-img
8ISI

مدلسازی ترمودینامیک استحاله منظم/ نامنظم شدن ساختار مکعبی با وجوه مرکز دار در سیستم کبالت-پلاتین - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مدلسازی ترمودینامیک استحاله منظم/ نامنظم شدن ساختار مکعبی با وجوه مرکز دار در سیستم کبالت-پلاتین
zip
آوریل 7, 2014
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان – خرید

مدلسازی ترمودینامیک استحاله منظم/ نامنظم شدن ساختار مکعبی با وجوه مرکز دار در سیستم کبالت-پلاتین


مدلسازی ترمودینامیک استحاله منظم/ نامنظم شدن ساختار مکعبی با وجوه مرکز دار در سیستم کبالت-پلاتین

چکیده

تحقیق حاضر گزارشی در مورد مدلسازی ترمودینامیک سیستم کبالت- پلاتین با فازهای منظم مکعب با وجوه مرکز دار با ساختارهای L10 و L12 با استفاده از روش کلفاد (CALPHAD) است. فازهای مایع، hcp و fcc به عنوان محلول‌های جانشینی مدل­سازی شده و در آن پارامترهای اندرکنشی به شکل چند جمله­ای ردلیچ-کیستر وابسته به ترکیب هستند. فازهای fcc منظم و نامنظم بر حسب عبارات انرژی ترکیبی با یک تابع ساده انرژی آزاد گیبس مدلسازی شده­اند. معادله فازی و اکتیویته­های بدست آمده برای کبالت و پلاتین با اطلاعات تجربی موجود سازگاری خوبی دارند. محاسبات قوانین اول برای بدست آوردن آنتالپی تشکیل برای فازهای منظم fcc در 0 درجه کلوین انجام شدند. آنتالپی­های تشکیلی که برای فازهای منظم محاسبه شد نسبت به آنتالپی تشکیل حالت نامنظم در دماهای کمتر که توسط مدلسازی کلفاد بدست آمدند، کمتر منفی هستند. سیستم­های Fe-Pt و Ni-Pt حالتی مشابه سیستم Co-P دارند که بر حسب عبارات گشتاور مغناطیسی کلی فازهای منظم fcc مورد بررسی قرار می­گیرند.

کلیدواژه: کلفاد ,مدلسازی ترمودینامیک , سیستم کبالت- پلاتین , استحاله منظم / نامنظم ,Thermodynamic modeling , fcc orderdisorder transformations, Co–Pt systemموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.