no-img
8ISI

مدل جریان شاخه رگ برای تقطیع و ثبت با فراصوت دوپلر رنگی و پرتونگاری کامپیوتری - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مدل جریان شاخه رگ برای تقطیع و ثبت با فراصوت دوپلر رنگی و پرتونگاری کامپیوتری
zip
آوریل 8, 2014
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

مدل جریان شاخه رگ برای تقطیع و ثبت با فراصوت دوپلر رنگی و پرتونگاری کامپیوتری


مدل جریان شاخه رگ برای تقطیع و ثبت با فراصوت دوپلر رنگی و پرتونگاری کامپیوتری

چکیده

مدارهای فانتوم بسیاری برای اعضای انسان به طور تجاری در دسترس هستند یا برای اهداف علمی طراحی شده اند. هیچ کدام از اینها  احتمال تصویربرداری با  فراصوت دوپلر رنگی(CDU) و پرتونگاری کامپیوتری(CT) ترکیب نمی کنند، درحالیکه شاخه های رگ هایی با دوشاخه هایی به عنوان مسیرهای طبیعی تولید می کنند.

ما یک مدل جریان با شاخه رگ هایی طراحی، ساخته و ارزیابی کرده ایم که می تواند توسط CDU و CT تصویر برداری شود. این به سمت پیشرفت و ارزیابی قابل بازتولید تقطیع و ثبت کار تحت شرایط واقعی می باشد. نمایش رنگی رگ ها در CDU در مقایسه با نمایش سیاه و سفید B-Mode فرآیند تقطیع لازم را ساده و پابرجا می سازد. لوله استفاده شده که از چندین دو شاخه ساخته شده، یک شاخه رگی ساده شده را نشان می دهد و می تواند با شاره های شبیه سازی شده به خون مختلف عمل کند.

قابلیت استفاده و مقدار عملی مدل نسبت به مشخصه های شارش و قابل رویت بودن دوشاخه ای ها آزموده شده است و در آزمایشهایی با تجهیزات CDU و CT موجود تایید شده است.

کلمات کلیدی: جریان , رگ , فراصوت دوپلر رنگی , پرتونگاری کامپیوتری, Flow model ,vessel tree, color Doppler ultrasound , CTموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.