no-img
8ISI

ارتباط بین مشارکت کارمند ، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ارتباط بین مشارکت کارمند ، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره
zip
آوریل 17, 2014
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان – خرید

ارتباط بین مشارکت کارمند ، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره


ارتباط بین مشارکت کارمند ، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره

یافته­ هایی از یک کشور در حال توسعه

چکیده

هدف- هدف این مقاله بررسی ارتباطات بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان در صنعت خودروسازی تایلند است.

طرح/روش­شناسی/رویکرد- ابزار اندازه­ گیری این مقاله برای مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ یک سازمان براساس بررسی گسترده ای از  ادبیات تحقیق بکارگرفته و توسط متخصصان، اعتبارشان تأیید شد. ابزار اندازه­گیری نیز به­طور آزمایشی بررسی شدند. داده­ها از طریق فنون آماری متفاوت به منظور تضمین روائی و پایائی در قالب مدل­سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. مدل فرضی ازطریق تحلیل مسیر آزمون شد.

یافته­ها- مطالعه به این نتیجه رسید که مقیاس­های مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان به صورت معقول و منطقی در صنعت خودروی تایلند می ­باشد. مشارکت کارمند نه­ تنها تأثیر مثبت و مستقیمی بر مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان دارد بلکه تأثیر مثبت و غیرمستقیم قابل ملاحظه­ای بر عملکرد زنجیره­ی یک سازمان به واسطه­ مدیریت مشارکتی دارد.

کاربردها/ محدودیت­های تحقیق- توزیع پرسشنامه­های کاغذی نمونه راحتی [1] بودند. اگرچه، داده­ها از 211 شرکت جمع­آوری شد، تنها 19% آن­ها بیشتر از یک پاسخ را ارائه دادند. تحقیق آینده بهتر است از روش­های نمونه­ گیری تصادفی مختلفی استفاده کند و دلایل و روش­های بهبود نرخ پایین پاسخگویی چندگانه را بررسی کند.

کاربردهای عملی– نتایج این مطالعه برای مدیران در صنعت خودروسازی کشورهای در حال توسعه که مایل به بهبود مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره از مجرای مشارکت کارمندان می­باشد، مورد استفاده است.

اصالت/ارزش– این مطالعه یکی از اولین­هایی است که ارتباط میان مشارکت کارمند داخلی، مدیریت مشارکتی خارجی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان را در صنعت خودروسازی یک کشور تازه صنعتی شده مانند تایلند بررسی می­کند. این مطالعه را می­ توان در تحقیقات آینده مرتبط با مفهوم جدید مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بکاربرد.

کلیدواژه- مشارکت کارمندان , مشارکت , مدیریت کیفیت جامع , مدیریت زنجیره تأمین , عملکرد زنجیره , مدیریت کیفیت زنجیره تأمین , خودروسازی تایلند , relationship between employee involvement , partnership management , supply performance

 موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.