no-img
8ISI

روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن (TSP) - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن (TSP)
zip
آوریل 6, 2014
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان – خرید

روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن (TSP)


روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن (TSP)

چکیده

در این بررسی ما تمرکز خود را بر روی روش های دقیق حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن در بررسی های انجام شده، به دنبال تحقیقات افرادی چون بالاس و توس، قرار می دهیم. در بخش 2، دو روش خاص شاخه و کران، بر مبنای حل مرتبط به مسئله گمارش بر مبنای ترمیم، نشان داده و مقایسه می گردد. در بخش 3، روش شاخه و کران بر مبنای محاسبه کران جمع پذیر شرح داده می شود، در حالی که در بخش 4 روش شاخه و بُرش به بحث گذاشته می شود. در نهایت در بخش 5،  تمام این روش ها از نظر محاسباتی  بر روی مجموعه بزرگی از نمونه ها تست شده، و با کدهای قابل اجرا شاخه و بُرش برای مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن، مقایسه می گردند.

کلمات کلیدی: مسئله فروشنده دوره گرد , TSP , traveling salesman problemموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.