no-img
8ISI

ارزیابی روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ارزیابی روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی
zip
آوریل 22, 2014
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان – خرید

ارزیابی روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی


ارزیابی روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی

چکیده

طی قرن های گذشته، نقد هایی در رابطه با روش آموزش و یادگیری مطالعات اسلامی ، خصوصا در رابطه با ناتوانی در واکنش موثر به چالش ها یی که  با نیازهای کنونی در این جهان مدرن به ارمغان آورده شده ، انجام شده است . به عنوان دینی که  توسط یک پنجم از جمعیت جهان پیروی میشود ، تدوین و بازسازی رویکرد و روش های مطالعات اسلامی به منظورحصول اطمینان از ارتباط مستمر خود و به عنوان پاسخ به خواسته های اعمال شده با  جهانی شدن و ارائه شده توسط مدرنیته یک نیاز ضروری محسوب میشود . در اواخر دهه  1970 ، دانشمندان اسلامی با جدیت تمام  این ناتوانی را مورد قرا دادند و انبوهی از طرح های عملیاتی را برای  مقابله با این ضعف پیشنهاد کردند . این مقاله به بررسی عناوین مختلفی می پردازد که توسط دانشمندان اسلامی در این بحث قرار  گرفته و راهکارهایی را به منظور بهبود روش تدریس و یادگیری مطالعات اسلامی نشان می دهد.

کلیدواژه: Al-dakwah , افکار انتقادی اسلامی , آموزش اسلامی , مطالعات اسلامی , مدرنتیته ,   teaching , learning , methodology , Islamic studiesموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.