no-img
8ISI

نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
zip
می 26, 2014
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس


نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی هوش هیجانی و رابطه آن باکیفیت زندگی کاری مدیران مدارس بود. مطالعه حاضر یک تحقیقت وصیفی از نوع همبستگی است.نمونه شامل139نفر از مدیران مدارس درشهرستان خرم آباد است که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.به منظورجمع آوری داده های مربوط به متغیرهای موردپژوهش، از پرسشنامه های موجود کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی استفاده شد. داده های جمعآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک نمونه ای، با استفاده از نرم افزارspss تحلیل شدند.براساس یافته های این مطالعه، همبستگی مثبتی بین کیفیت زندگی کاری باهوش هیجانی (000/0> (pوابعادآن یعنی، خود آگاهی، خود مدیریتی، کنترل روابط و آگاهی اجتماعی وجود داشت.علاوه براین، نتایج نشان داد کیفیت زندگی کاری مدیران بالا است. اما در مقابل، هوش هیجانی مدیران درمقایسه با میانگین پرسشنامه کمبود. افزایش هوش هیجانی مدیران را قادر می سازد که محیط کاری بهتری فراهم نمایند و بدین سبب عملکرد آنها به طور گسترده ای رشد می یابد.

کلیدواژه :هوش هیجانی , کیفیت زندگی کاری , مدیران مدارس , ایران ,

,مقاله انگلیسی , مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , مقالات انگلیسی , مقاله انگلیسی با ترجمه ,مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی,دانلود مقاله , ترجمه مقاله ,مقاله علوم تربیتیموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.