no-img
8ISI

همجوشی داده اسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

همجوشی داده اسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل
zip
آوریل 6, 2014
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان – خرید

همجوشی داده اسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل


همجوشی داده آسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل

چکیده

این مقاله به بررسی طرح الگوریتم همجوشی داده برای سیستم اسنکرون (غیرهمزمان) با نمونه برداری زمان عدد صحیح می پردازد. ابتدائا، نمونه برداری اسنکرون چندحسگری برای محور اصلی مد نظر قرار گرفته، و بر این اساس توالی نمونه برداری خسگر مجزا مد نظر قرار داده می شود. دوم اینکه، با مد نظر قرار دادن حسگرهایی با نقاط نمونه برداری متراکم، فیلترینگ پارالل اصلاح شده، داده می شود. بعد از ان، روش همجوشی فیلترینگ متوالی معرفی می شود تا در ارتباط با مواردی باشد تا نگاشت اندازه گیری متعددی در بعضی از نقاط نمونه برداری وجود داشته باشد. در نهایت، الگوریتم فیلترینگ پارالل جدید برای سیستم اسنکرون با نمونه برداری زمان های عدد صحیح مطرح گردد. علاوه بر این، طرح مشخصی برای تفکیک ارقام اندازه گیری در هر نقطه نمونه برداری در دوره همجوشی مطرح می گردد. شبیه سازی ارقام عددی کامپیوتری ساده ارائه شده تا به تایید کارایی طرح مورد نظر و الگوریتم همجوشی اسنکرون مطرح شده بپردازد.

کلیدواژه- همجوشی داده , سیستم اسنکرون , غیرهمزمان , نمونه برداری زمان عدد صحیح , فیلترینگ پارالل , فیلترینگ متوالی, Asynchronous Data Fusion , Parallel Filtering Frameموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.