no-img
8ISI

خصوصیات حرارتی و مکانیکی پی وی سی انعطاف پذیر ( PVC ) - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

خصوصیات حرارتی و مکانیکی پی وی سی انعطاف پذیر ( PVC )
zip
آوریل 14, 2014
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان – خرید

خصوصیات حرارتی و مکانیکی پی وی سی انعطاف پذیر ( PVC )


خصوصیات حرارتی و مکانیکی پی وی سی انعطاف پذیر ( PVC )

چکیده

خصوصیات حرارتی و مکانیکی PVC منعطف با روغن دانه سویا اپوکسیده شده ( PVC-ESBO ) مورد بررسی قرار می گیرد. فعل و انفعال دافعی برای توضیح تاثیر اپوکسیده شدن ضریب PVC به همراه ESBO و نرم کننده ها مورد استفاده قرار می گیرد. دمای تبدیل شیشه ای PVC به عنوان تابع خطی اپوکسیده سازی نرم کننده ESBO می باشد. انرژی های فعال سازی PVC /ESBO  تحت تاثیر واکنش غیر هیدروکلردار کردن و تکامل HCI می باشد. اضافه کردن ESBO باعث بهبود رفتار گرمایی PVC می گردد. انرژی های فعال سازی بالاتر تثبیت کننده های Ca-Zn ، Ba-Zn مسئول تثبیت PVC -ESBO می باشند. سطح اپوکسیده کردن ESBO همچنین باعث بهبود خصوصیات مکانیکی و تثبیت حرارتی PVC می گردد.

تثبیت حرارتی پایین پلی وینیل کلراید ( PVC ) باعث محدود کردن کاربرد این پلیمر در صنعت می گردد. تلاش های زیادی برای بهبود تثبیت حرارتی و خصوصیات مکانیکی این پلیمر در سال های اخیر انجام گرفته است. پلی وینیل کلراید به تجزیه و از دست رفتن HCI حتی در دمای فراوری پایین تر منجر می گردد. فرض بر این است که هیدروژن فعال ظاهرا در PVC جایگزین می گردد. این امکان وجود دارد تا مانع حذف HCI توسط نمک اورگامتالیک و تثبیت PVC شده یا باعث توقف تاثیر کاتالیز HCI در این واکنش توسط اپوکسیده کردن شویم.

کلمات کلیدی: خصوصیات حرارتی , خصوصیات مکانیکی , پی وی سی انعطاف پذیر , پی وی سی , Mechanical , Thermal Properties , Plasticized, PVC -ESBOموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.