no-img
8ISI

گزینش برای انتصابات بین المللی - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

گزینش برای انتصابات بین المللی
zip
آوریل 11, 2014
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان – خرید

گزینش برای انتصابات بین المللی


گزینش برای انتصابات بین المللی

چکیده

گزینش افراد برای انتصابات بین المللی بطور مشخص به چالش کشیده شده است چرا که  حوزه محتوایی  ارزیابی کاندیداها بجای تلاش برای پیش بینی توانایی ایفای وظایف معین در شغل یا بطور کلی تر عناصر عنوان شده در شرح شغلی فنی، عمدتا بر محتوای شغلی تمرکز دارد. سیستم های گزینش برای انتصابات بین المللی بجای مشاغل فنی که از متصدیان خواسته می شود و در بسیاری موارد تاکنون ارزیابی شده اند و یا فرض شده است که در سطح قابل قبولی از صلاحیت قرار دارند، بر پیش بینی محیطی که در آن متصدیان لازم است به طور موثری کارکنند، متمرکز هستند. بنا یراین بر خلاف شاخص های موفقیت در زمینه بومی که در آن دانش، مهارت ها و توانایی ها ممکن است استراتژی گزینش را تعیین کند، عوامل روانی و شخصیتی فراوانی از جمله ویژگی های شخصیتی، سلاست زبانی و تجربیات بین المللی در افزایش موفقیت مامور بین المللی موثر است. این مقاله بر شاخص هایی که بر نتیجه انتصابات بین المللی تاثیر می گذارد و رویه های منحصر بفردی که در گزینش برای انتصابات بین المللی می تواند بکار گرفته شود متمرکز است. بعلاوه این مقاله در مورد چالش های عملی اجرای پیشنهادات گزینش مامورین بین المللی بحث می کند.

کلیدواژه: انتخاب خارج از کشور , انتصابات بین المللی , سیستم گزینش بین المللی , Selection , international assignmentsموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.