no-img
8ISI

آمار


8ISI

مطالب

آرشیو آمار
نمونه برداری و روش جمع آوری داده
۸,۰۰۰ تومان

نمونه برداری و روش جمع آوری داده


نمونه برداری و روش جمع آوری داده نمونه ها از یک صنعت تولیدی در مالزی برداشته شد. به چند دلیل، تغییر تهیه حساب برای مدیران ( حسابداری مدیریتی) احتمالا در این نوع از شرکت روی می دهد. شرکت های تولیدی در معرض تغییراتی در ارتباط با محیط تولید همانند تغییرات در ساختار هزینه تولید و تکنیک های تولید با فناوری جدید قرار می گیرند. این صنعت به این دلیل انتخاب شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 187    نویسنده : admin
تست توزیع نرمال در برابر توزیع منطقی با استفاده از روش تقریب سادلپوینت
۵,۰۰۰ تومان

تست توزیع نرمال در برابر توزیع منطقی با استفاده از روش تقریب سادلپوینت


تست توزیع نرمال در برابر توزیع منطقی با استفاده از روش تقریب سادلپوینت ما مشکلات مربوط به تست توزیع نرمال را در برابر توزیع منطقی بر مبنای نمونه تصادفی بررسی ها مد نظر قرار می دهیم. چون این دو روش به صورت مجزا ( تست نشده) می باشند، نسبت آمار احتمالات حداکثر (RML) دارای توزیع مربع خی با انطباق معمول نمی باشد. ما روش تخمین سادلپوینت را نسبت به توزیع آماری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 262    نویسنده : admin
مدل بهینه سازی واریانس- میانگین
۹,۰۰۰ تومان

مدل بهینه سازی واریانس- میانگین


مدل بهینه سازی واریانس- میانگین در بخش اول این فصل، مختصرا به توضیح اصول اقتصادی خواهیم پرداخت که مبنای انتخاب پورتفولیو (سبد سرمایه گذاری) واریانس- میانگین می باشد. مقدم ای مشابه آنچه که ما در اینجا ارائه کردیم در بسیاری از مرجع های استاندارد در مورد اقتصاد مالی ( نظرات هانگ و لیتزنبرگر ، یا لروی و ورنر را مشاهده کنید) یا در کتاب هایی از مارکویتچ یافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 242    نویسنده : admin