no-img
8ISI

باستان شناسی


8ISI

مطالب

آرشیو باستان شناسی
باغ ایرانی
۹,۰۰۰ تومان

باغ ایرانی


باغ ایرانی چکیده به دنبال ثبت باغ های ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو در 2011 و پیش از آن برگزاری نمایشگاه گسترده‌ای با نام  " باغ ایرانی " در موزه‌ هنرهای معاصر تهران در سال 2004، جای آن است که به نکته‌ای مهم که پژوهشگران کمتر به آن پرداخته اند اشاره شود: بر اساس شواهدی که توضیح داده خواهد داشت باغ ایرانی تجلی فرآیندی از رفتارهای حکیمانۀ مردم‌ مدارانه است که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / آوریل / 2014   بازدید : 524    نویسنده : admin
کشفیات جدید در افراز ( ارگ بم )
۳,۰۰۰ تومان

کشفیات جدید در افراز ( ارگ بم )


 کشفیات جدید در افراز ( ارگ بم ) چکیده در نهمین سالگرد زلزله بم، دکتر شهریار عدل، کارشناس میراث جهانی، از کشف جدید پرستش‌گاه‌های ناشناخته در افراز (گسل بم) و شناسائی نخستین پوسته های کهن باروی ارگ بم خبر داد. او به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت: در طول این چند سال و پس از ثبت ارگ بم و منظر فرهنگی آن در فهرست میراث جهانی در خطر، اقدامات زیادی برای نجات‌بخشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / آوریل / 2014   بازدید : 635    نویسنده : admin
کاروانسرای خانات تاريخ زنده در پایتخت ایران
۶,۰۰۰ تومان

کاروانسرای خانات تاريخ زنده در پایتخت ایران


کاروانسرای خانات تاريخ زنده در پایتخت ایران  چکیده کاروانسرای خانات در میدان امین السلطان همانند تاریخی می باشد که در قلب تهران واقع است.از تاريخ دقيق ساخت کاروانسرای خانات اطلاعي در دست نيست، اما در اولين نقشه تهران كه به دستور ناصرالدين شاه در سال 1302 هجري قمري ترسيم شده بود، محل كنوني كاروانسرا به‌ نام سراي روغني مشخص شده است که در اطراف آن بازاری قرار داشت که روغن در آنجا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / آوریل / 2014   بازدید : 230    نویسنده : admin
شهر گیزا
۱,۰۰۰ تومان

شهر گیزا


شهر گیزا ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺬاب ﺧﻮد ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﻫرام ﺑﺰرگ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ، آن ها ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﺎﻣﻼ دﺳـﺖ ﻧﺨـﻮرده ﻣﺎﻧـﺪه اﻧـﺪ . اﯾـﻦ اﻫـﺮام ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم گیزا وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﮔﯿﺰا در ﻣﺼﺮ (دﻗﯿﻘﺎ در ﺷـﻤﺎل ﻣـﺼﺮ) ﻧﺰدﯾـﮏ رود ﻧﯿـﻞ ‫واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ اﻫﺮام در ﮐﻨﺎر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﺮوزي قاهره واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ . ‫ﺗﺎرﯾﺦ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / آوریل / 2014   بازدید : 529    نویسنده : admin
باستان شناس یا عکاس
۷,۰۰۰ تومان

باستان شناس یا عکاس


باستان شناس یا عکاس چکیده   اخيرا مجموعه اي از عكس هايي كه باستان شناس فرانسوي، ژاك دومورگان طي اولين ماموريت علمي خود در ايران تهيه كرده بود توسط عطا آيتي، از محققان ايراني مقيم فرانسه در نزد عتيقه فروشي از اهالي شارتر فرانسه كشف شد. اصالت و ارزش فرهنگي و علمي اين مجموعه توسط برخي صاحب نظران تاييد شد و آنگاه با ياري دكتر احسان نراقي، يكي از ايرانيان خيّر اروپا به نام خانم حميرا ايازي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / آوریل / 2014   بازدید : 435    نویسنده : admin
نگرشی نو به سنگ نگاره های تخت جمشید
۶,۰۰۰ تومان

نگرشی نو به سنگ نگاره های تخت جمشید


نگرشی نو به سنگ نگاره های تخت جمشید در سرزمین ایران و شمال خاوری خلیج فارس منطقه‌ای است که امروزه فارس و در قدیم پارسه خوانده می‌شده، در این منطقه‌ی کوهستانی کوهی با نام قدیمی مهر و نام امروزی رحمت وجود دارد که در دامنه‌ی آن ویرانه‌ کاخی به جا مانده که پشینه‌ی آن به 2500 سال پیش می‌رسد. این کاخ در زمان سلسله‌ی هخامنشیان ساخته شده است که از سال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 289    نویسنده : admin