no-img
8ISI

حسابداری


8ISI

مطالب

آرشیو حسابداری
حسابرسی مبتنی بر ریسک : رویکردی جدید
۶,۰۰۰ تومان

حسابرسی مبتنی بر ریسک : رویکردی جدید


حسابرسی مبتنی بر ریسک : رویکردی جدید هر یک ازحريفان در بازي شطرنج، میدان بازي را از نقطه نظر خاص خودش مي بيند. در حسابرسی مبتنی بر ریسک ، حسابرسان در همان طرف ميز كه مشتري مي ايستد، آن ها نيز مي ايستند. اكنون مشتري يك نفر را با خود دارد چون ديد آن ها به کسب و کار يكسان است. محدوديت هاي روش قديمي : اكنون بيایید با هم موارد مخصوص مربوط به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 283    نویسنده : admin
قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار
۵,۰۰۰ تومان

قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار


قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار اگر قوانین از نقطه نظر اخلاقی اقتصادی و شخصی، به جای اخلاق اجتماعی مد نظر قرار گیرند، آن ها به عنوان محدودیت هایی بر روی مجموعه فرصت های افراد نبوده، بلکه بر مبنای نتیجه یا تابع هزینه می باشد. تخلف از این قوانین هزینه هایی را تحمیل می کند. بنابراین تصمیمات اقتصادی شامل انتخاب گزینه ای می باشد که سود خالص حداکثری را، بعد از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 251    نویسنده : admin
حسابداری مدیریت استراتژیکی
۱۴,۰۰۰ تومان

حسابداری مدیریت استراتژیکی


حسابداری مدیریت استراتژیکی علیرغم تاریخچه سی ساله اش، حسابداری مدیریت استراتژیکی باید به عنوان یک عامل اصلی حسابداری مدیریت محسوب شود. حسابداری مدیریت استراتژیکی، قابلیت انجام چنین کاری را دارد چون از خود اصلاح بر می آید که گیرائی دائم اش برای گرایش به توسعه و ترویج آن توضیح داده می شود. هدف این مقاله، توضیح این نکته می باشد که به وسیله مفهوم سازی حسابداری مدیریت استرتژیکی به صورت حسابداری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 134    نویسنده : admin
تئوری محدوديت ها : ارزيابي مقايسه اي
۱۴,۰۰۰ تومان

تئوری محدوديت ها : ارزيابي مقايسه اي


تئوری محدوديت ها : ارزيابي مقايسه اي تجدید سازمان اقتصاد جهاني كه دردهه اخير صورت گرفت با پذيرش مفاهيم توليد ناب و سيستم انعطاف پذير همراه بود. اين مفاهيم به صورت تلويحي معياري از توليد و ظرفيت كاري را كه با تقاضا و ظرفيت فعلي پذيرش همخواني داشتند،عرضه مي كنند. سر منشاء وجود مديريت ظرفيت محدود به دليل تحقيق مستمر براي راندمان بالاتر و عدم توازن بين منابع و تقاضا براي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 191    نویسنده : admin
ارزش کمیته حسابرسی برای شرکت های خصوصی و شرکت های تحت کنترل دولت
۷,۰۰۰ تومان

ارزش کمیته حسابرسی برای شرکت های خصوصی و شرکت های تحت کنترل دولت


ارزش کمیته حسابرسی برای شرکت های خصوصی و شرکت های تحت کنترل دولت ما به بررسی مدل تجربی با در نظر گرفتن موارد زیر می پردزیم. در ابتدا به بررسی تاثیر سرمایه گذاری بر روی ارزش شرکت ها با معرفی سرمایه گذاری های کل بلند مدت به عنوان یک متغیر توضیحی می پردازیم. دوم اینکه، به منظور ارزیابی مرجع ارزش کمیته های حسابرسی، ما متغیر های ساختگی کمیته ها حسابرسی و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 281    نویسنده : admin