no-img
8ISI

روانشناسی


8ISI

مطالب

آرشیو روانشناسی
درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بیخوابی اولیه
۱۴,۰۰۰ تومان

درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بیخوابی اولیه


درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بیخوابی اولیه  بیخوابی اولیه (بیخوابی اولیه (PI)، حالت شایعی از بیماری های خواب می باشد که عملکرد روزانه را مختل می سازد، کیفیت زندگی را کاهش می دهد و هزینه ها و کاربرد درمانی را برای میلیون ها فرد در سراسر جهان افزایش می دهد. در حالیکه درک کمتری از پاتوفیزویولوژی بیخوابی اولیه (PI) وجود دارد، به میزان گسترده ای قابل قبول می باشد که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 100    نویسنده : admin
مفاهيم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ايمن در تیم های کاری
۴,۰۰۰ تومان

مفاهيم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ايمن در تیم های کاری


مفاهيم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ايمن در تیم های کاری تغییر به طور بالقوه منجر به این می شود که یک فرد جدید در یک تیم کاری انتخاب شود. این مطالعه درباره اعتماد بخصوصی که اعضای تیم به فرآیندهای پذيرش و انتخاب سازمانشان می کنند، تحقیق کرده است. و این را به ریسک دریافت شده از کارکنان جدید ربط داده است. این تحقیق توسط تیم هایی که درقسمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 47    نویسنده : admin
انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان
۹,۰۰۰ تومان

انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان


انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان گروه دانشجوی علاقمند، جهت شناخت انگیزه های شناخته شده زمانهای مختلف، گردآوری این احساس قوی، عامل مرکزی و محوری این روند انگیزه ایست، پیشرفت های اخیر، با دقت بیشتری به شرح ساختار این احساس هدفمند و قالب ریزی شده و تاثیرآن بر رفتارهای عصبی و وجدانی پرداخته است . این مقاله، گامی دیگر در ساختن مدل جگونگی انتقال و القاء [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 98    نویسنده : admin
عقب ماندگی ذهنی : یك نشانه و یك سندروم
۱۰,۰۰۰ تومان

عقب ماندگی ذهنی : یك نشانه و یك سندروم


عقب ماندگی ذهنی : یك نشانه و یك سندروم عقب ماندگی ذهنی یك ایده، یك حالت، یك سندروم، یك نشانه و یك منبع درد و سردرگمی برای خانواده های بسیاری است. سابقه عقب ماندگی ذهنی، در تاریخ به آغاز عصر انسان بر روی زمین بر می گردد. مفهوم عقب ماندگی ذهنی به زمان های دور در تاریخ در پاپیروس درمانی (درمان نامه) شهر تیبیز مصر، در حدود 1500 سال قبل از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 77    نویسنده : admin
روان شناسی افراد
۵,۰۰۰ تومان

روان شناسی افراد


روان شناسی افراد سارا، دانشجوی سال سوم دانشکده در دو رشته علوم کامپیوتر و ریاضی بود. او به ویژه در مورد مردان هم سن سال خود نیز کمی خجالتی بود. اگرچه او می خواست قرارملاقات های بیشتری داشته باشد، او بسیار در مورد شخصیتی که خودش می بایست از دید مردان به نظر بیاید، نکته بین بود.او به این فکر می کرد که روش قرار گذاشتن به صورت اینترنتی به عنوان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 43    نویسنده : admin
در جست‌ وجوی هویت
۳,۰۰۰ تومان

در جست‌ وجوی هویت


در جست‌ وجوی هویت هویت چیست؟ اول از همه اینکه هویت یک فرآیند است نه یک چیز «یافت شدنی». شاید بتوان آن را به رد پایی تشبیه کرد که تمدن در طول حرکتش در تاریخ از خود بجا می‌گذارد. این رد پا همان فرهنگ، یا هویت آن  تمدن است. دوم اینکه هویت به سبب فرآیند بودنش نمی‌تواند مصنوع باشد. ما هویت مان را در مواجهه با آنچه که تصور می‌کنیم مشکلات واقعی‌مان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 130    نویسنده : admin
هیجان خواهی و وابستگی به اینترنت در نوجوانان دبیرستانی تایوانی
۱۴,۰۰۰ تومان

هیجان خواهی و وابستگی به اینترنت در نوجوانان دبیرستانی تایوانی


هیجان خواهی و وابستگی به اینترنت در نوجوانان دبیرستانی تایوانی در این مطالعه استفاده افراطی نوجوانان تایوانی از اینترنت و یکی از جنبه های روانشناختی استفاده کنندگان که عبارت است از هیجان خواهی مورد بررسی قرار گرفته است و انگیزش افراد وابسته به اینترنت و افراد غیر وابسته به اینترنت از یکدیگر تفکیک شده است. هفت صد و پنجاه و سه دانش آموز بزرگسال دبیرستانی تایوانی از طریق نمونه گیری خوشه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 141    نویسنده : admin
مطالعه مقدماتي نظريه هوش چندگانه گاردنر، در زمينه موضوعهاي درسي و سازگاري دانش‌آموزان
۹,۰۰۰ تومان

مطالعه مقدماتي نظريه هوش چندگانه گاردنر، در زمينه موضوعهاي درسي و سازگاري دانش‌آموزان


مطالعه مقدماتي نظريه هوش چندگانه گاردنر، در زمينه موضوعهاي درسي و سازگاري دانش‌آموزان با افول روان شناسي رفتارگرايي  و ظهور روان‌شناسي شناختي، به ويژه رويکرد سازنده‌نگردر يادگيري، دانش‌آموز نه به عنوان دريافت کننده محض اطلاعات، بلکه به عنوان آفريننده ساختارهاي شناختي خويش تلقي مي‌شود. او بايد ضمن دريافت اطلاعات، آنها را پردازش کند، به تجربه‌هاي پيشين مرتبط سازد، آموخته‌هايش را سازمان دهد و آنها را براي حل كردن مسائل واقعي زندگي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 90    نویسنده : admin
رابطه بين داستان هاي تلويزيوني و ترس از جرم ؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول
۹,۰۰۰ تومان

رابطه بين داستان هاي تلويزيوني و ترس از جرم ؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول


رابطه بين داستان هاي تلويزيوني و ترس از جرم ؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول در مورد رابطه بين تماشاي تلويزيون و ترس از جرم سه فرضيه وجود دارد. فرضيه کاشت مي گويد که تماشاي تلويزيون ترس از جرم را افزايش مي دهد. فرضيه مديريت خلق و خو بيان مي دارد که افراد ترسو به برنامه هاي جنایی تلويزيون بيشتر نگاه مي کنند تا ياد بگيرند چگونه با ترس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 169    نویسنده : admin
نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
۴,۰۰۰ تومان

نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس


نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس هدف اصلی این پژوهش بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس بود. مطالعه حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه شامل 139 نفر از مدیران مدارس در شهرستان خرم آباد است که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای مورد پژوهش، از پرسشنامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 98    نویسنده : admin