no-img
8ISI

ریاضی


8ISI

مطالب

آرشیو ریاضی
مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان : خصوصیات, استنباط بیزی, نرم افزار و برنامه کاربردی
۱۴,۰۰۰ تومان

مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان : خصوصیات, استنباط بیزی, نرم افزار و برنامه کاربردی


مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان : خصوصیات, استنباط بیزی, نرم افزار و برنامه کاربردی چکیده مدل های اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ VAR (DDMS-VAR) به عنوان مدل های سری زمانی با فرایند تولید داده، شامل ادغام دو فرایند VAR ( اتورگرسیون برداری) می باشد. تغییر بین این دو فرایند VAR ، توسط دو حالت زنجیره مارکف با احتمالات انتقال کنترل می گردد که بستگی به این دارد که چه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / دسامبر / 2014   بازدید : 95    نویسنده : admin
طراحی نقشه های شناختی فازی با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی سری زمانی پر هرج و مرج
۱۱,۰۰۰ تومان

طراحی نقشه های شناختی فازی با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی سری زمانی پر هرج و مرج


طراحی نقشه های شناختی فازی با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی سری زمانی پر هرج و مرج چکیده به عنوان یک طرح کارامد برای ارائه اطلاعات و مکانیسم شبیه سازی متناسب با بررسی های بیشمار و حوزه های کاربردی، طرح شناخت فازی (FCMs) توجه زیادی را از جوامع تحقیقاتی مختلف به سمت خود جلب کرده است. به هر حال FCMs (طرح شناخت فازی) سنتی، روش کارامدی را برای تعیین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / دسامبر / 2014   بازدید : 90    نویسنده : admin
کوپلاس (پیوند) و کاربرد آن
۱۱,۰۰۰ تومان

کوپلاس (پیوند) و کاربرد آن


کوپلاس (پیوند) و کاربرد آن چکیده این بررسی در مورد کوپلاس، بعضی از جنبه هایی از کوپلاس، خصوصیات آنرا مد نظر قرار داده که تاکیدی بر روی ارتباط آن با آمار و پیوند آن با مراحل مارکوف و پیش بینی شرطی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / دسامبر / 2014   بازدید : 48    نویسنده : admin
قضایای نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضاهای متریک M فازی
۱۴,۰۰۰ تومان

قضایای نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضاهای متریک M فازی


قضایای نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضاهای متریک M فازی چکبده در این مقاله، ما به اثبات بعضی از قضیه های نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت غیرخطی در فضاهای متریک M فازی کامل می پردازیم. نتایج اصلی ما، به اصلاح نسخه هایی از چند قضیه نقطه ثابت در فضاهای متریک فازی کامل می پردازد کلمات کلیدی:  نقاط ثابت مشترک , نگاشت , فضاهای متریک, M فازی, Common fixed point theorems, [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / دسامبر / 2014   بازدید : 51    نویسنده : admin
الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل ترکیبی گاوس بر مبنای شناسایی گوینده
۱۱,۰۰۰ تومان

الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل ترکیبی گاوس بر مبنای شناسایی گوینده


الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل ترکیبی گاوس بر مبنای شناسایی گوینده چکیده این مقاله الگوریتم جدیدی را در ارتباط با کاهش پیچیدگی های محاسباتی در تشخیص صدای افراد بر مبنای چارچوب مدل گویش ترکیبی گاوس ارائه می کند. در ارتباط با موارد کاربردی که در آن ها سلسله مراتب مشاهدات کلی مد نظر قرار می گیرد، به توضیح این مطلب می پردازیم که بررسی سریع مدل های احتمالی تشخیص صدا از طریق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / دسامبر / 2014   بازدید : 96    نویسنده : admin
روش بهینه سازی الگوریتم مورچگان برای مساله فروشنده دوره گرد احتمالی
۹,۰۰۰ تومان

روش بهینه سازی الگوریتم مورچگان برای مساله فروشنده دوره گرد احتمالی


روش بهینه سازی الگوریتم مورچگان برای مساله فروشنده دوره گرد احتمالی درمساله فروشنده دوره گرد احتمالی هر مشتری بصورت مساوی الاحتمال نیازبه ملاقات دارد. هدف، یافتن مشتری است که دارای کمترین طول مورد انتظار برای ملاقات تمام مشتریان ، با استراتژی ملاقات زیرمجموعه ای تصادفی از مشتریان به ترتیب نمایش آنها در مسیر باشد. سوال ما این است که در کدام زمینه یک دورقیاسی میتواند بهترین جواب را دهد. ما این سوال را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 175    نویسنده : admin
آنالیز همگرایی روش گوس – سایدل با پیش شرط برای ماتریس های H
۵,۰۰۰ تومان

آنالیز همگرایی روش گوس – سایدل با پیش شرط برای ماتریس های H


آنالیز همگرایی روش گوس – سایدل با پیش شرط برای ماتریس های H در سال 1997، کونو و همکارانش ( به نام های توشیوکی کونو، هیساشی کوتاکموری، هیروشی نیکی) با بهبود روش گوس – سایدل برای ماتریس های Z، جبر خطی Appl. 267 (1997) ثابت کرد که نرخ همگرای روش گوس – سایدل با پیش شرط برای ماتریس های Z مسلط قطری ساده نشدنی با پیش شرط 1+sa برتر از نرخ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 132    نویسنده : admin
عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده
۹,۰۰۰ تومان

عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده


عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده بوسیله جانشین سازی های جزئی متوالی، معادلات خطی ممیز ثابت جدید می توانند از معادلات سابق بدست آیند. روش ژاکوبی بکار گرفته شده برای سیستمی در دنباله، روش گوس – سایدل جزئی بکار گرفته شده برای سیستم اصلی را تشکیل می دهد و ما به تجزیه و تحلیل رفتار دنباله شعاع های طیفی ماتریس های تکراری متوالی (عملگردهای ژاکوبی اصلاح شده) می پردازیم. این کار را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 44    نویسنده : admin