no-img
8ISI

زیست شناسی


8ISI

مطالب

آرشیو زیست شناسی
تكرارها توالي سادۀ اينتر به عنوان نشانگرهاي ژنتیكي در شب پره پشیز بالان
۳,۰۰۰ تومان

تكرارها توالي سادۀ اينتر به عنوان نشانگرهاي ژنتیكي در شب پره پشیز بالان


تكرارها توالي سادۀ اينتر به عنوان نشانگرهاي ژنتیكي در شب پره پشیز بالان شناسايي ريزماهواره ها در بين پشیز بالان بسيار ضعيف بوده است. ما نشان داده ايم كه انجام ISSR امكان پذير است و كاربردپذيري آنها در تغيير specific-inter و intra در برخي جمعيت هاي شب پره را نشان خواهيم داد. پشیز بالان نسبت به تغييرات آب و هوايي و زيستگاه حساس هستند. ما جمعيت هاي شب پره را در زيستگاه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژانویه / 2015   بازدید : 231    نویسنده : admin
نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه: تنظیم تفکیک آوندی, آغاز ریشۀ جانبی, چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه
۱۰,۰۰۰ تومان

نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه: تنظیم تفکیک آوندی, آغاز ریشۀ جانبی, چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه


نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه: تنظیم تفکیک آوندی, آغاز ریشۀ جانبی, چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه   زمینه و اهداف نمو ومعماری ریشه های گیاه توسط فیتوکروم ها تنظیم می شوند. سیتوکینن(CK) که در کلاهک ریشه سنتز میشود, باعث پیشبرد سیتوکینسیس,حساسیت تبادل آوندی, تفکیک آوندی و چیرگی رأسی ریشه می شود. اکسین(ایندول-3-استیک اسید, IAA), که اندام های شاخۀجوان تولید میشود, رشد ونمو ریشه را پیش میبرد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژانویه / 2015   بازدید : 243    نویسنده : admin
زیست تنوع گیاهی جنگ های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران: مروری بر فلورا, گیاهان, پوشش گیاهی, اکولوژی گیاهان فسیلی و حفاظت
۱۴,۰۰۰ تومان

زیست تنوع گیاهی جنگ های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران: مروری بر فلورا, گیاهان, پوشش گیاهی, اکولوژی گیاهان فسیلی و حفاظت


زیست تنوع گیاهی جنگ های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران: مروری بر فلورا, گیاهان, پوشش گیاهی, اکولوژی گیاهان فسیلی و حفاظت چکیده جنگل های هیرکانیان از تالش در کشور جمهوری آذربایجان گسترده میشود و دامنه های شمالی کوههای البرز در شمال ایران در استان های گیلان, مازندران و گلستان را پوشش میدهد. پوشش گیاهی اساسا از جنگل های برگ ریز تشکیل می دهد. گونه های گرمادوست Arcto-Tertiary مانند Parrotia persica, Gleditsia caspica, [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژانویه / 2015   بازدید : 322    نویسنده : admin
مقاومت انگلی به نام ( تترانیچوس سینابارینوس) در برابر آفت کش ها
۴,۰۰۰ تومان

مقاومت انگلی به نام ( تترانیچوس سینابارینوس) در برابر آفت کش ها


مقاومت انگلی به نام ( تترانیچوس سینابارینوس) در برابر آفت کش ها چکیده این مقاله به بررسی مقاومت انگلی به نام ( تترانیچوس سینابارینوس) در برابر آفت کش ها و مطالعه بر روی ژنتیک و مدیریت مقاوت در برابر آفت کش ها می پردازد. این انگل درکشور چین حداقل در برابر 25 نوع آفت کش از خود مقاومت نشان داده است. این انگل در ابتدا در برابر آفت کش های پاراسیون و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژانویه / 2015   بازدید : 305    نویسنده : admin
بافت و طرح ارگان: از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان
۶,۰۰۰ تومان

بافت و طرح ارگان: از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان


بافت و طرح ارگان: از چاپگر زیستی به خط ساخت زیستی ارگان چاپ ارگان، یا لایه به لایه ساخت زیستی رباتیک افزودنی از بافت سه بعدی عملکردی و سازه های بافت با استفاده از بافت بلوک های کروی ساختمان ، یک فنآوری به سرعت در حال در حال ظهور است که وعده برای تبدیل مهندسی بافت به صنعت پزشکی زیستی تجاری را داده است. بسیار آشکار است که صنایع مشابهی که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژانویه / 2015   بازدید : 346    نویسنده : admin
اپرون ها
۱۴,۰۰۰ تومان

اپرون ها


اپرون ها اپرونها (دسته ای از ژنهای تنظیم شده با عملکردهای مرتبط) ویژگی های مشترکی از ژنوم های باکتریایی هستند. اخیرا دسته عملکرد ژنها در یوکاریوتهای مخمرها تا قارچ های رشته ای و گیاهان و جانوران گزارش شده است. دسته های ژنی میتوانند شامل ژنهای پارالوگوس باشد که به احتمال زیادی توسط تکثیر ژنی ,افزایش میابد. با این حال,نمونه های زیادی از خوشه های ژنی یوکاریوتی وجود دارد که شامل ژنهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژانویه / 2015   بازدید : 330    نویسنده : admin
آغازگرهای تازه توسعه یافته برای تشخیص مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه های پاراتوبرکلوزیس
۷,۰۰۰ تومان

آغازگرهای تازه توسعه یافته برای تشخیص مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه های پاراتوبرکلوزیس


آغازگرهای تازه توسعه یافته برای تشخیص مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه های پاراتوبرکلوزیس چکیده نشریات جدید, وجود توالی IS900 را در مایکو مایکوباکتریوممختلف از مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه های پاراتوبرکلوزیس گزارش دادند.آغازگرهای مورد استفاده برای تشخیص mapIS900 , این توالی را تقویت کرده اند که باعث نتایج مثبت کاذب شد . در این مطالعه , دو روش جدید PCR را برای تشخیص map توسعه دادیم. روش اول بر اساسIS900 توالی با استفاده از آغازگرهای مختلفی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2014   بازدید : 332    نویسنده : admin
نظارت و مقایسه ی عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده با تولید شیر کم و زیاد از نظر ژنتیکی توسط فراسونوگرافی
۶,۰۰۰ تومان

نظارت و مقایسه ی عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده با تولید شیر کم و زیاد از نظر ژنتیکی توسط فراسونوگرافی


نظارت و مقایسه ی عملکرد فولیکولی و زرده ای بین گاوهای شیرده با تولید شیر کم و زیاد از نظر ژنتیکی توسط فراسونوگرافی چکیده: اهداف این مقاله, بررسی اثربخشی فراسونوگرافی در نظارت فعالیت تخمدان با بررسی رشد کیسه ای و رگرسیون و بررسی رابطه ی بین اندازه گیری های جسم زرد (CL) و غلظت های پروژسترون پلاسما (P4) و مقایسه ی خطوط ژنتیکی تولید بالا و پایین گاوهای شیرده با در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2014   بازدید : 428    نویسنده : admin
مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان
۱۴,۰۰۰ تومان

مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان


مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان چکیده هورمون جیبرلین (GA) نقش مهمی در تعدیل و مدولۀ فرآیندهای گوناگون در تمام رشد و نمو گیاه ایفا می کند. در سال های اخیر, پیشرفت قابل توجهی در زمینۀ شناسایی مولفه های نشانه دهی GA بالادست و عوامل trans و cis-acting که ژن های واکنش ده به GA پایین دست را در گیاهان عالی تنظیم می کنند انجام شده است. ظاهرا GA مسیر نشانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2014   بازدید : 247    نویسنده : admin
تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود
۱۲,۰۰۰ تومان

تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود


تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود چکیده مریستم رأسی شاخه (SAM) رشد ونمو تمام قسمت بالای زمینی گیاه می باشد. درک ما از SAM در سطح مولکولی ناقص است. در این مطالعه به فهرست (رپرتوار) بیان ژن SAMها در نخود باغی (Pisum sativum) پرداخته شده است. در پایان 10 346 توالی EST که 7610 ژن منحصر به فرد را نمایش میدهند, از کتابخانه های cDNASAM فراهم شد. این توالی ها به همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2014   بازدید : 314    نویسنده : admin