no-img
8ISI

زیست شناسی


8ISI

مطالب

آرشیو زیست شناسی
آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
۸,۰۰۰ تومان

آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج


آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج آلرژی زاهای گرده از فراوانترین محصولات رونویسی شده و ترجمه شده در تاریخچۀ زندگی گیاهان و بویژه گیاهان علفی می باشد. برای شناسایی آلرژی های گوناگون گرده ایی در برنج، آلرژی زاهای مفروض در ژنوم برنج شناسایی شد و بیان آنها بااستفاده از ریزآرایۀ GeneChip برنج Affymetrix 57K شاخصه بندی کردند. در بین فراوانترین رونوشت های داوطلب مختص گرده می توان به Ory [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 211    نویسنده : admin