no-img
8ISI

شیمی


8ISI

مطالب

آرشیو شیمی
ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات
۲,۰۰۰ تومان

ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات


ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات  چکیده تاثیر تزریق تجزیه بیولوژیکی مواد آلی با تثبیت نیتروژن باکتری آزتوباکتر کروکوکام ، آزوسپیریل هام لیپوفرام و فسفات با حل کردن باکتری سودوموناس استریاتات بر روی محتوای نیتروژن و فسفات ( نیتروژن و فسفات ) حاصل از تجزیه بیولوژیکی مواد آلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تزریق باکتری تثبیت کننده نیتروژن  به درون مواد آلی باعث افزایش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آوریل / 2014   بازدید : 143    نویسنده : admin
مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد ایکس 65 در آب نفتی اشباع شده از دی اکسید کربن
۸,۰۰۰ تومان

مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد ایکس 65 در آب نفتی اشباع شده از دی اکسید کربن


مشخصات الکتروشیمیایی و شبیه سازی محاسباتی دینامیک جریان خوردگی تشدید شده توسط جریان فولاد ایکس 65 در آب نفتی اشباع شده از دی اکسید کربن چکیده خوردگی تشدیدی توسط جریان  (FAC)یک خط لوله  X65در یک آب اشباع از  CO2توسط اندازه گیری‌های الکتروشیمیایی و شبیه سازی محاسباتی دینامیکی جریان  (CFD)بر روی میکرو الکترود های نصب شده بر روی یک سیستم جت اصابتی بررسی شده است. مورفولوژی سطح الکترودها بعد از تست خوردگی توسط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آوریل / 2014   بازدید : 161    نویسنده : admin
ریفرمینگ خشک متان بر روی کاتالیست محلول جامد 3LaNi1-xCoxO
۵,۰۰۰ تومان

ریفرمینگ خشک متان بر روی کاتالیست محلول جامد 3LaNi1-xCoxO


ریفرمینگ خشک متان بر روی کاتالیست محلول جامد 3LaNi1-xCoxO چكيده اكسيدهاي پروسكايتي LaNi1-xCoxO3 از طريق روش رزين سل- ژل سنتز شده و به عنوان پيش­سازنده­هاي كاتاليزوري در ریفرمینگ خشك متان به گازسنتز در شرايط دمايي 800-600 درجه سانتيگراد و فشار اتمسفريك به كار مي ­رود. واكنش به صورت جريان پيوسته با استفاده از مخلوط متان و دي اكسيدكربن با نسبت 1 به 1 آزمايش مي­شود. جامدات توسط پراش اشعه ايكس(XRD)، اندازه­ گيري [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آوریل / 2014   بازدید : 54    نویسنده : admin
دريل کاري کامپوزيت هاي کربني به کمک نوک مته یک شات. بخش 1: تشريح مراحل پنج گانه حفاري و فاکتورهاي تأثيرگذار بر بيشترين ميزان نيرو و گشتاور
۵,۰۰۰ تومان

دريل کاري کامپوزيت هاي کربني به کمک نوک مته یک شات. بخش 1: تشريح مراحل پنج گانه حفاري و فاکتورهاي تأثيرگذار بر بيشترين ميزان نيرو و گشتاور


دريل کاري کامپوزيت هاي کربني به کمک  نوک مته یک شات. بخش 1: تشريح مراحل پنج گانه حفاري و فاکتورهاي تأثيرگذار بر بيشترين ميزان نيرو و گشتاور چکيده نيروي پيش بري و گشتاور ايجاد شده در طول انجام عمليات دريل کاري يا حفاري، دربرگيرنده اطلاعات با اهميتي در رابطه با کيفيت حفره ايجاد شده و سطح مطلوب براي نوک مته مي باشد. در اين مقاله نيروها و گشتاور ايجاد شده در طول [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آوریل / 2014   بازدید : 162    نویسنده : admin
ریفرمینگ متان توسط دی اکسیدکربن بر روی كاتاليزور های فلزی قرار گرفته بر روی سیریا
۴,۰۰۰ تومان

ریفرمینگ متان توسط دی اکسیدکربن بر روی كاتاليزور های فلزی قرار گرفته بر روی سیریا


ریفرمینگ متان توسط دی اکسیدکربن بر روی كاتاليزور های فلزی قرار گرفته بر روی سیریا   چكيده ريفرمينگ متان توسط دي اكسيدكربن بر روي كاتاليزور آهن، كبالت و نيكل قرار گرفته بر روي پايه CeO2 ، در فشار اتمسفري بررسي شده است. كاتاليزور نيكل بيشترين فعاليت را نشان داد و تبديل تعادلي متان تحت شرايط دمايي K1123، g h/mol 1، و 1CH4/CH4= بدست آمده و تركيب گازسنتز حاصله تقريباً 1H2/CO= بود. رسوب كربن مشاهده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آوریل / 2014   بازدید : 56    نویسنده : admin
توصیف نانوکریستال ها- با استفاده از الیپسومتری طیف نما
۱۱,۰۰۰ تومان

توصیف نانوکریستال ها- با استفاده از الیپسومتری طیف نما


توصیف نانوکریستال ها- با استفاده از الیپسومتری طیف نما 1. مقدمه اولین کاربرد الیپسومتری برای اندازه گیری پوشش های نازک پلی- و نانوکریستال به دهه ها پیش بر می گردد. مهمترین گام در مسیر تحقیقات الیپسومتری پوشش های نازک کامپوزیت، شناخت اولین الیپسومتری طیف نما در دهه 70  بوده است ، که امکان اندازه گیری نقش دی الکتریک را امکان پذیر ساخت، که جزء انگاری آن مستقیما در ارتباط با حساسیت وضعیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آوریل / 2014   بازدید : 75    نویسنده : admin
ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها توسط الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن
۸,۰۰۰ تومان

ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها توسط الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن


 ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها توسط الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن چکیده پیش زمینه: مقدار اطلاعات بیولوژیکی در دسترس به سرعت رو به افزایش بوده و تمرکز تحقیقات بیولوژیکی از بخش های مجزا به سمت شبکه ها و حتی پروژه های بزرگتر کشانده شده که هدف آن ها تجزیه و تحلیل، مدلسازی و شبیه سازی شبکه های بیولوژیکی و همچنین مقایسه در سطح بالای ویژگی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آوریل / 2014   بازدید : 99    نویسنده : admin
مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات
۵,۰۰۰ تومان

مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات


مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات خلاصه ورود ناخالصی در نانوذرات با استفاده از ترمودینامیک مدلسازی شده است. برای ذرات کوچک، ورود ذرات به صورت نامنظم کاهش می­یابد که مشکلاتی را برای داپ کردن بوجود می­آورد. ما نشان می­دهیم که انرژی آزاد ناخالصی­های سطحی در نانوذرات کوچک کمتر از انرژی تجمع یافتن ناخالصی­ هسته می باشد، به همین دلیل به صورت ترجیحی داپ کردن سطحی اتفاق می­افتد. اندازه بحرانی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آوریل / 2014   بازدید : 59    نویسنده : admin
مروری بر نانوسیالات , آزمایشات و کاربردها
۱۴,۰۰۰ تومان

مروری بر نانوسیالات , آزمایشات و کاربردها


مروری بر نانوسیالات , آزمایشات و کاربردها چکیده پژوهش در انتقال حرارت همرفتی با استفاده از تعلیق نانومتری ذرات جامد در مایعات بازی، تنها در طول دهه گذشته آغاز شده است. تحقیقات اخیر درباره نانوسیالات، که اغلب تعلیق نامیده می شود، حاکی از آن است که نانوذرات معلق بطور قابل ملاحظه ای خواص حمل و نقل و ویژگی های انتقال گرمای تعلیق را تغییر میدهند. بخش دوم مقاله به مرور و بررسی، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آوریل / 2014   بازدید : 70    نویسنده : admin
خواص ضد میکروبی جوراب¬های محافظت¬ شده با نانوذرات نقره
۵,۰۰۰ تومان

خواص ضد میکروبی جوراب¬های محافظت¬ شده با نانوذرات نقره


خواص ضد میکروبی جوراب¬های محافظت¬ شده با نانوذرات نقره در اینجا خواص ضد میکروبی جوراب­های حاوی نانوذرات نقره مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور دو نوع جوراب استفاده شد. نمونه اول، جوراب %100 کتانی آغشته­شده با یک نمونه حاوی نانوذرات نقره و نمونه دیگر جوراب %55 پنبه­ای حاوی نانوذرات نقره بود. خواص ضد میکروبی نمونه ­ها در برابر باکتری گرم مثبت و گرم منفی و همچنین مخمر سنجیده شد. مشخص شد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 55    نویسنده : admin