no-img
8ISI

عمران


8ISI

مطالب

آرشیو عمران
تحقیقات رزونانس مغناطیسی هسته ای روی تشکیل حفره و نفوذ آب در مصالح دیوار آب بند خود سخت ساز
۶,۰۰۰ تومان

تحقیقات رزونانس مغناطیسی هسته ای روی تشکیل حفره و نفوذ آب در مصالح دیوار آب بند خود سخت ساز


تحقیقات رزونانس مغناطیسی هسته ای روی تشکیل حفره و نفوذ آب در مصالح دیوار آب بند خود سخت ساز دیوار های آب بند که برای کنترل سایت های آلوده به کار می روند، موانعی عمودی در داخل زمین و با هدایت هیدرولیکی کم هستند. جهت احداث این موانع، از سوسپانسیون های آبی خودسخت شونده به همراه یک چسباننده آبی سیمان- پایه مخصوص و یک بنتونیت پایدارساز سیمان استفاده می شود. تشکیل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 255    نویسنده : admin
تجزیه و تحلیل لرزه تصادفی سازه هایی با فواصل زیاد مبتنی بر حرکت های متنوع فضایی زمین
۱۴,۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل لرزه تصادفی سازه هایی با فواصل زیاد مبتنی بر حرکت های متنوع فضایی زمین


تجزیه و تحلیل لرزه تصادفی سازه هایی با فواصل زیاد مبتنی بر حرکت های متنوع فضایی زمین بر مبنای روش انتشار امواج ساختگی (PEM) ، روش های تصادفی مربوط به ارنعاشات در مورد تجزیه و تحلیل جنبشی ساختارهای چند بخشی در ارتباط با حرکت های متغیر زمین می باشد. این متغیرهای حرکتی زمین شامل انتقال امواج ، گسستگی و تاثیر واکنش آن بخش می باشد. مزایای این روش این است که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 187    نویسنده : admin
کاهش آسیب پذیری وابسته به زمین لرزه ساختمان های میراث فرهنگی
۹,۰۰۰ تومان

کاهش آسیب پذیری وابسته به زمین لرزه ساختمان های میراث فرهنگی


کاهش آسیب پذیری وابسته به زمین لرزه ساختمان های میراث فرهنگی به علت تاثیرات محیط تهاجمی (زمین لرزه ها، زیست گاه های خاکی، نوسان های ترافیکی، آلودگی هوا) و با توجه به این واقعیت که اکثر ساختمان های قدیمی و مراکز تاریخی به حفاظت مداوم نسبت داده نشده اند، بخش عمده ای از این میراث تحت تاثیر مشکلات ساختاری قرار می گیرد که امنیت ساختمان ها و انسان ها را تهدید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 135    نویسنده : admin
رفتار لرزه ای پل های کابلی تحت حرکات زمین به صورت تصادفی در چند بخش
۷,۰۰۰ تومان

رفتار لرزه ای پل های کابلی تحت حرکات زمین به صورت تصادفی در چند بخش


رفتار لرزه ای پل های کابلی تحت حرکات زمین به صورت تصادفی در چند بخش تجزیه و تحلیل طیفی دامنه فرکانس، برای تحلیل حرکت پل های کابلی در ارتباط با حرکت تصادفی زمین در یک زاویه با توجه به محورهای طولی پل مورد بحث می باشد. حرکت زمین توسط تابع چگالی طیف قدرت و تابع  همبستگی فضایی نشان داده می شود. تجزیه و تحلیل ها، ارتعاشات فضایی حرکات زمین را بین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2014   بازدید : 139    نویسنده : admin