no-img
8ISI

بهره وري شاغل دانش


8ISI

مطالب

آرشیو بهره وري شاغل دانش
شناخت مديريت دانش شخصي
۱۲,۰۰۰ تومان

شناخت مديريت دانش شخصي


شناخت مديريت دانش شخصي چكيده بخش عمده ي تحقيق و تجربه مديريت دانش بر يك سطح سازماني متمركز شده است؛ مداخلات و سيستم ها بدون تفكر زياد درمورد اينكه چگونه با فعاليت ها و كارهاي يكنواخت روزانه كاركنان دانش فردي مطابقت مي كنند، طراحي مي شوند. مديريت دانش فردی رویکردی است كه با تمركز بر روش هاي حمايت از بهره وري يك شاغل با دانش فردي، مديريت دانش سازماني را تكميل مي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / آوریل / 2014   بازدید : 202    نویسنده : admin