no-img
8ISI

مقاله رشته زیست شناسی


8ISI

مطالب

آرشیو مقاله رشته زیست شناسی
جنبه های تکنیکی پروتئوم کارکردی در گیاهان
۱۱,۰۰۰ تومان

جنبه های تکنیکی پروتئوم کارکردی در گیاهان


جنبه های تکنیکی پروتئوم کارکردی در گیاهان از زمان تکمیل توالی های ژنومی ارگانیسم های متعدد ، تجزیه و تحلیل پروتئوم توجهات را به تعیین کارکرد و شبکۀ کارکردی پروتئین ها معطوف کرده است.این تجزیه و تحلیل با جدا سازی و شناسایی پروتئین ها، تعیین کارکرد و نقش آنها و شبکۀ کارکردی و ساخت یک پایگاه داده ای مناسب حاصل می شود. پیشرفت های بسیاری در زمینۀ جداسازی و شناسایی پروتئین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 458    نویسنده : admin
ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد ونمو گیاه
۱۴,۰۰۰ تومان

ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد ونمو گیاه


ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشد ونمو گیاه در گیاهان، پیری علاوه بر اینکه آخرین مرحله ایی که منجر به مرگ کل ارگانیسم میشود، در رشد و نمو گیاه نیز نقش دارد و در تجزیۀ هماهنگ ماکرومولکول ها و سیالیت مواد مغذی از بافت های رو به پیری به بافت های در حال نمو گیاه عمل میکند. تصور می شود که رادیکال های آزاد نقش اساسی در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 507    نویسنده : admin
تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی ، گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه را کنترل می کند
۱۰,۰۰۰ تومان

تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی ، گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه را کنترل می کند


تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی ، گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه را کنترل می کند توازن و تعادل بین تفکیک و تکثیر سلولی از جنبه های مهم ارگانیسم های چند سلولی می باشد. ما با استفاده از داده های بیان ریشۀ آرابیدوپسیس عامل رونویسی UPBEAT1(UPB1) را شناسایی کردیم که این توازن وتعادل را تنظیم میکند. برش عمودی بیان گستردۀ ژنومی به همراه آنالیز ChIP-chip نشان داد که UPB1 بیان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 574    نویسنده : admin
آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
۸,۰۰۰ تومان

آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج


آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج آلرژی زاهای گرده از فراوانترین محصولات رونویسی شده و ترجمه شده در تاریخچۀ زندگی گیاهان و بویژه گیاهان علفی می باشد. برای شناسایی آلرژی های گوناگون گرده ایی در برنج، آلرژی زاهای مفروض در ژنوم برنج شناسایی شد و بیان آنها بااستفاده از ریزآرایۀ GeneChip برنج Affymetrix 57K شاخصه بندی کردند. در بین فراوانترین رونوشت های داوطلب مختص گرده می توان به Ory [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 331    نویسنده : admin