no-img
8ISI

تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی خاویار) درياي خزر - 8ISI


8ISI
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی خاویار) درياي خزر
zip
ژانویه 1, 2015
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان – خرید

تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی خاویار) درياي خزر


تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی خاویار) درياي خزر

 

چكيده

در اين مطالعه به تجمع 20 عنصر كم مقدار (Ag, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, In,Mn, Mo, Pb, Rb, Sb, Sn, Sr, Ti, V, Zn) در ماهيچه هاي 5 گونۀ سگ ماهي (Acipenser guldenstaedti, A. persicus, A. nudiventris, A. stellatus و Huso huso) جنوب درياي خزر پرداخته ميشود. علاوه بر اين, رابطۀ برخي ويژگي هاي بيولوژيكي و ميزان عناصر كم مقدار و همچنين روابط بين عنصري ارزيابي شد. نمونه ها (10 نمونه از هر 5 گونه) از دو منطقۀ مهم صيد سگ ماهي در قسمت ايراني در سال 2002 گردآوري شد. غلظت عناصر با استفاده از ICPMS مشخص شد. فقط در مورد Cs تفاوت هاي قابل توجه بين دو منطقۀ نمونه گيري منتخب مشخص شد. تفاوت قابل توجهي در ميزان Co, Ga, Rb, Sn, Ti, Pb در ماهيچه گونه ها وجود داشت. تنها در مورد Cd تفاوت هاي بهم مرتبط وزن بين گونه ها مشاهده شد. روابط وابسته به طول قابل توجه براي Ga و Ba مشاهده شد. الگوهاي تجمع عناصر با روشهاي آماري ارزيابي شد و با ساير پژوهش مقايسه شد. در همۀ موارد,مقدار عناصر كم مقدار سمي (Cd, Cu, Pbو Zn) به طور قابل توجهي زير سرمشق هاي بين المللي براي مصرف انسان است.

كليدواژه: درياي خزر,سگ ماهي,STURGEON,عناصر كم مقدار, Trace elements accumulation ,edible tissues , sturgeon species ,

مقاله انگلیسی , مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , مقالات انگلیسی , مقاله انگلیسی با ترجمه ,مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی,دانلود مقاله , ترجمه مقاله ,مقاله زیست شناسی

1) دانلود مقاله اصلی انگلیسی رایگان از اینجا

2) خرید ترجمه از لینک زیر:موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.