no-img
8ISI

آمار


8ISI

مطالب

آرشیو آمار
رابطه بين داستان هاي تلويزيوني و ترس از جرم ؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول
۹,۰۰۰ تومان

رابطه بين داستان هاي تلويزيوني و ترس از جرم ؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول


رابطه بين داستان هاي تلويزيوني و ترس از جرم ؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول چکيده در مورد رابطه بين تماشاي تلويزيون و ترس از جرم سه فرضيه وجود دارد. فرضيه کاشت مي گويد که تماشاي تلويزيون ترس از جرم را افزايش مي دهد. فرضيه مديريت خلق و خو بيان مي دارد که افراد ترسو به برنامه هاي جنایی تلويزيون بيشتر نگاه مي کنند تا ياد بگيرند چگونه با ترس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / مه / 2014   بازدید : 547    نویسنده : admin
بررسی طرح کوهورت و طرح کنترل موردی برای تعیین اندازه نمونه بر طبق به مقدارP و فاصله اطمینان
۹,۰۰۰ تومان

بررسی طرح کوهورت و طرح کنترل موردی برای تعیین اندازه نمونه بر طبق به مقدارP و فاصله اطمینان


بررسی طرح کوهورت و طرح کنترل موردی برای تعیین اندازه نمونه بر طبق به مقدارP و فاصله اطمینان چکیده در مقدمه، با مفاهیم اصلی و تفسیر تست فرضیه، شامل مقدار P، و فاصله اطمینان آشنا می شویم. این مفاهیم در حالی که جذاب می باشند، به صورت حیرت آوری دقیق بوده و می توانند بطور دردسر سازی مبهم نیز باشند. حتی زبانی که ما اخیرا برای شرح تفسیر مقدار P مورد استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / مه / 2014   بازدید : 573    نویسنده : admin
نمونه برداری تصادفی و جمعیت مورد مطالعه در زمینه ارتباط بین وزن نوزاد بعد از تولد و میزان مرگ و میر کودکان
۱۱,۰۰۰ تومان

نمونه برداری تصادفی و جمعیت مورد مطالعه در زمینه ارتباط بین وزن نوزاد بعد از تولد و میزان مرگ و میر کودکان


نمونه برداری تصادفی و جمعیت مورد مطالعه در زمینه ارتباط بین وزن نوزاد بعد از تولد و میزان مرگ و میر کودکان چکیده ما تقریبا همیشه با نمونه ها با توجه به اطلاعات محدود و مختلف سروکار داریم. با در نظر گرفتن نمونه های تصادفی تولد، چگونه می توانیم به بررسی رابطه بین وزن نوزاد متولد شده و مرگ و میر کودکان پردازیم؟ چه نوع صحتی را می توانیم پیش بینی کنیم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / مه / 2014   بازدید : 915    نویسنده : admin
رویکردهای راه حل نقطه محور بر مبنای روش محدودیت ε
۱۳,۰۰۰ تومان

رویکردهای راه حل نقطه محور بر مبنای روش محدودیت ε


رویکردهای راه حل نقطه محور بر مبنای روش محدودیت ε در بخش 4.1 کار خود را با شرح این مورد آغاز می کنیم که چگونه می توان راه حل کیفی را برای مسائلی با محدودیت های محدب پیدا کنیم. در بخش 4.2 الگوریتم دو مرحله ای را نشان می دهیم که به طور موثر به توزیع نقاط بر روی نمودار پارتو با هدف رسیدن به بهترین برآورد زمانی که تنها تعداد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / مه / 2014   بازدید : 521    نویسنده : admin
نمونه های عددی در رشد اقتصادی
۱۰,۰۰۰ تومان

نمونه های عددی در رشد اقتصادی


نمونه های عددی در رشد اقتصادی چکیده ما در اینجا به معرفی تعدادی از نمونه های عددی برای توضیح اینکه چگونه اقتصاد در مسیر انتقال حرکت می کند می پردازیم. ما تلاشی را به منظور انتخاب مقادیر پارامتر مورد قبول و ایجاد شبیه سازی هایی که به طور واقع گرایانه همانند آن باشد انجام می دهیم. به هر حال این مدل حاصل تعدادی از فرایندهای مهمی می باشد که به شکل دهی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / مه / 2014   بازدید : 394    نویسنده : admin
مدل آماری ضریب تکثیر میازاوا در گروه های درآمدی خانوارهای مجزا
۱۴,۰۰۰ تومان

مدل آماری ضریب تکثیر میازاوا در گروه های درآمدی خانوارهای مجزا


مدل آماری ضریب تکثیر میازاوا در گروه های درآمدی خانوارهای مجزا چکیده اهمیت کار میازاوا (1976) در درون یابی مدل ورودی- خروجی خانوارها ، ماتریس های چندگانه متعددی را ایجاد می کند. بررسی کاملی از تعاملات اقتصادی- جمعیتی خاص در ساختار میازاوا و کاربرد آن، در چندین مقاله در آثار هوینگ و همکارانش (1999) یافت می شود. در این بخش، ما بعضی از علائم مورد استفاده در بخش های دیگر این مقاله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / مه / 2014   بازدید : 518    نویسنده : admin
تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش : چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
۱۲,۰۰۰ تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش : چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی


تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش : چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی چکیده بررسی های امروزی مدیریت کیفی، به توصیف استراتژی های بهبود کیفی می پردازد. به هر حال، این مطالعات تاثیر شیوه های مدیریت کیفی را بر روی فرایند تولید دانش مد نظر قرار نمی دهد. بر مبنای بررسی تحقیقات جامع، بررسی میدانی، این مطالعه تاثیر شیوه های مدیریت کیفی را بر روی فرایند تولید دانش مد نظر قرار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / مه / 2014   بازدید : 563    نویسنده : admin
مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان : خصوصیات، استنباط بیزی ، نرم افزار و برنامه کاربردی
۱۴,۰۰۰ تومان

مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان : خصوصیات، استنباط بیزی ، نرم افزار و برنامه کاربردی


مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان : خصوصیات، استنباط بیزی ، نرم افزار و برنامه کاربردی چکیده مدل های اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ VAR (DDMS-VAR) به عنوان مدل های سری زمانی با فرایند تولید داده، شامل ادغام دو فرایند VAR ( انورگرسیون برداری) می باشد. تغییر بین این دو فرایند VAR ، توسط دو حالت زنجیره مارکف با احتمالات انتقال کنترل می گردد که بستگی به این دارد که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / مه / 2014   بازدید : 624    نویسنده : admin
مقدمه ای در ارتباط با انتخاب متغیر و مشخصه ها
۱۴,۰۰۰ تومان

مقدمه ای در ارتباط با انتخاب متغیر و مشخصه ها


مقدمه ای در ارتباط با انتخاب متغیر و مشخصه ها چکیده متغیر وانتخاب مشخصه به عنوان نقطه ثقل اکثر پژوهش ها در زمینه های کاربردی بوده که در ارتباط با آن ها، پایگاه های داده یا صدها یا هزاران متغیر موجود می باشند. این حوزه های شامل پردازش متنی اسناد اینترنتی، تجزیه و تحلیل آرایش ژنی و شیمی ترکیبی می باشد.هدف انتخاب متغیر سه گانه می باشد: که عبارتند از بهبود عملکرد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / مه / 2014   بازدید : 525    نویسنده : admin
آمار توصیفی
۱۴,۰۰۰ تومان

آمار توصیفی


آمار توصیفی در این فصل ما به معرفی موضوعات مرتبط به آمار توصیفی پرداخته و در انجام این کار روش هایی را برای توصیف و خلاصه کردن مجموعه داده ها یاد گرفته ایم. بخش 2.2 در ارتباط با روش های توصیف مجموعه داده ها می باشد. زیرشاخه های 2.2.1 و 2.2.2 نشان می دهد که چگونه داده ها که بر مبنای مقادیر مجزا می باشند، با استفاده از جدول فراوانی و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 595    نویسنده : admin