no-img
8ISI

رباتیک


8ISI

مطالب

آرشیو رباتیک
پژوهش های رباتیک ( بازوهای مکانیکی )
۴,۰۰۰ تومان

پژوهش های رباتیک ( بازوهای مکانیکی )


پژوهش های رباتیک چکیده تحقیقات گسترده ای در مورد تجزیه تحلیل خصوصیات بازوهای مکانیکی  انجام شده است. سه ویژگی مکنحصر به فرد در ارتباط با PMs وجود دارد. در مورد تحلیل دو وجهی 3-RPR ، خصوصیات مربوط به طرح ها مد نظر قرار گرفته و می توان به راحتی آن را نادیده گرفت، و ویژگی های سینماتیک معکوس به نظر می رسد که در محدوده فضای کاری دکارتی مد نظر قرار گیرد. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2014   بازدید : 306    نویسنده : admin
کنترلگر مبتنی بر ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی بازو غیر تهاجمی برای هدایت از راه دور ربات برقی شبیه انسان
۵,۰۰۰ تومان

کنترلگر مبتنی بر ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی بازو غیر تهاجمی برای هدایت از راه دور ربات برقی شبیه انسان


کنترلگر مبتنی بر ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی بازو غیر تهاجمی برای هدایت از راه دور ربات برقی شبیه انسان چکیده این مقاله کاربرد رابط غیر تهاجمی sEMG (ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی بازو غیر تهاجمی ) برای کنترل ربات شبیه انسان بین جاهای دور از طریق ارتباطات اینترنتی بی سیم ارائه می کند. به منظور اینکه سیگنال های sEMG سه حرکت مچ را تشخیص دهند بواسطه پوست بازوی کاربر سنجیده می شوند. حرکات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2014   بازدید : 326    نویسنده : admin
کنترل موقعیت یا نیروی پیوندی دو بازوی مکانیکی انعطاف پذیر که در فضای سه بعدی کار می کنند
۴,۰۰۰ تومان

کنترل موقعیت یا نیروی پیوندی دو بازوی مکانیکی انعطاف پذیر که در فضای سه بعدی کار می کنند


کنترل موقعیت یا نیروی پیوندی دو بازوی مکانیکی انعطاف پذیر که در فضای سه بعدی کار می کنند در این مقاله، در مورد طرح کنترل هماهنگ دو بازوی مکانیکی انعطاف پذیری که شی سختی را در فضای سه بعدی جابه جا می کنند، بحث می کنیم. ما طرح کنترلی را پیشنهاد می کنیم که متشکل از کنترل موقعیت/ نیروی پیوندی و کنترل توقف ارتعاش می باشد. کنترل موقعیت/ نیروی پیوندی از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 485    نویسنده : admin
تعیین مرز فضای کاری بازوی مکانیکی زنجیره ای با محدودیت های غیریکجانبه
۱۴,۰۰۰ تومان

تعیین مرز فضای کاری بازوی مکانیکی زنجیره ای با محدودیت های غیریکجانبه


تعیین مرز فضای کاری بازوی مکانیکی زنجیره ای با محدودیت های غیریکجانبه الگوریتم های تحلیلی کاربردی گسترده با محدودیت های غیریکجانبه توسعه و شرح داده می شوند. روش ناکارایی مرتبه سطری ژاکوبی برای تعیین تکین بودن (منحصر به فرد بودن) این بازوی مکانیکی بکار گرفته می شود. چهار نوع مجموعه تکین وجود دارد: نوع 1: تکین ژاکوبی موقعیت؛ نوع 2: تکین همزمان که به دلیل اتصال تعمیم یافته ای می باشد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 377    نویسنده : admin
برنامه ریزی حرکت ربات و طرح حرکات ابتدایی
۱۴,۰۰۰ تومان

برنامه ریزی حرکت ربات و طرح حرکات ابتدایی


برنامه ریزی حرکت ربات و طرح حرکات ابتدایی اکنون که ما بعضی از کاربردهای اصلی GA ( اسمیلی کلی) پیوسته و دودوئی را مشاهده کرده ایم و بعضی از نکات مثبت اجرای آن ها را مورد بحث قرار دادیم، جالب است تا نگاهی به این مورد بیاندازیم که چه کارهایی را می توان با GA و واحدهای اطلاعاتی انجام داد. نمونه های این فصل  از موضوعاتی که قبلا در فصل 5 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2014   بازدید : 386    نویسنده : admin