no-img
8ISI

علوم اجتماعی


8ISI

مطالب

آرشیو علوم اجتماعی
چه چیز در رسانه‌های اجتماعی ، اجتماعی است
۱۲,۰۰۰ تومان

چه چیز در رسانه‌های اجتماعی ، اجتماعی است


چه چیز در رسانه‌های اجتماعی ، اجتماعی است چکیده به کارگیری واژه‌ "اجتماعی" در زمینه‌ فن‌آوری اطلاعات به سرآغاز دانش سیبرنتیک (فرمانشناسی) بازمی ‌گردد. این واژه بعدها در زمینه‌ی نرم ‌افزار گروهی" سالهای 1360پیدایش شد. مکتب تازه‌ی ماتریالیستی فردریش کیتلر و دیگران کاربرد واژه‌ی "اجتماعی" را به عنوان واژه‌ای وقت پرکن و نامربوط کنار گذاشتند ـ کاری که کامپیوترها می‌کنند محاسبه است، آنها در روابط انسانی دخالت نمی‌کنند. از سوی دیگر هیپی‌های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژوئن / 2014   بازدید : 384    نویسنده : admin
نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
۴,۰۰۰ تومان

نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس


نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس   چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی هوش هیجانی و رابطه آن باکیفیت زندگی کاری مدیران مدارس بود. مطالعه حاضر یکت حقیقت وصیفی از نوع همبستگی است.نمونه شامل139نفر از مدیران مدارس درشهرست انخرم آباد است که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.به منظورجمع آوری داده های مربوط به متغیرهای مورد پژوهش، از پرسشنامه های موجود کیفیت زندگی کاری و هوش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژوئن / 2014   بازدید : 494    نویسنده : admin
رابطه بين داستان هاي تلويزيوني و ترس از جرم؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول
۹,۰۰۰ تومان

رابطه بين داستان هاي تلويزيوني و ترس از جرم؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول


رابطه بين داستان هاي تلويزيوني و ترس از جرم ؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول چکيده در مورد رابطه بين تماشاي تلويزيون و ترس از جرم سه فرضيه وجود دارد. فرضيه کاشت مي گويد که تماشاي تلويزيون ترس از جرم را افزايش مي دهد. فرضيه مديريت خلق و خو بيان مي دارد که افراد ترسو به برنامه هاي جنایی تلويزيون بيشتر نگاه مي کنند تا ياد بگيرند چگونه با ترس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژوئن / 2014   بازدید : 393    نویسنده : admin
توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای شرکت های کوچک متوسط در یک کشور در حال توسعه : مورد اندونزی
۷,۰۰۰ تومان

توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای شرکت های کوچک متوسط در یک کشور در حال توسعه : مورد اندونزی


توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای شرکت های کوچک متوسط در یک کشور در حال توسعه : مورد اندونزی چکیده ​ ​شرکت های کوچک متوسط (SME ها) نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد محصولات ناخالص داخلی کشور های در حال توسعه دارند. در مورد اندونزی، شرکت های کوچک و متوسط، نماینده ​​بیش از 90 درصد از کل شرکتها و در حال اشتغال است. با این حال، بمنظور رشد و کمک قابل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژوئن / 2014   بازدید : 638    نویسنده : admin
آنالیز اسوات با استفاده از QFD فازی اصلاح شده- بررسی موردی برای تدوین استراتژی در مرکز تولید فیلم پتروکاران
۱۱,۰۰۰ تومان

آنالیز اسوات با استفاده از QFD فازی اصلاح شده- بررسی موردی برای تدوین استراتژی در مرکز تولید فیلم پتروکاران


آنالیز اسوات با استفاده از QFD فازی اصلاح شده- بررسی موردی برای تدوین استراتژی در مرکز تولید فیلم پتروکاران چکیده استراتژی یک برنامه جامعی است که راهکارهای اصلی ارگانها را تعیین میکند و روشهای مناسب برای اختصاص منابع در جهت کمک به ارگان ها برای دستیابی به اهداف بلند مدتشان، پیشنهاد میکند. تغییرات محیطی و رقابت و نقطه نظرات مشتریان، مدیران به داشتن برنامه ای استراتژی متقاعد کرده است. در برنامه ی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژوئن / 2014   بازدید : 537    نویسنده : admin
رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی ؛ نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان
۱۴,۰۰۰ تومان

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی ؛ نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان


رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی ؛ نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان   رسانه های اجتماعی به عنوان ابزار ارتباط با جوامع راهبردی، از همان ابتدا با استقبال شاغلان روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی مواجه شدند. رایت و هینسون (2009) ثابت کردند که متخصصان روابط عمومی با توجه به ارتباطات راهبردی، مسلما از رسانه های اجتماعی آگاهی دارند. با توجه به اینکه رسانه های اجتماعی بر متخصصان صنعتی تأثیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژوئن / 2014   بازدید : 619    نویسنده : admin
نظریه انتخاب عمومی و سیاست ضداعتبار
۱۴,۰۰۰ تومان

نظریه انتخاب عمومی و سیاست ضداعتبار


نظریه انتخاب عمومی و سیاست ضداعتبار چکیده ما به بررسی تحقیقات مقدماتی رابرت تولیسون در ارتباط با نظریه و عملکرد اجرای قانون ضداعتبار(مخالفت تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع) می پردازیم. تحت تاثیر دوره خدمتش در زمان دولت اول رونالد ریگان به عنوان رئیس سازمان کمیسیون تجارت فدرال ، تولیسون اولین محققی بود که استدلال مرتبط به انتخاب عمومی را نسبت به این پرسش را که چرا مخالفت تشکیل اعتبار (مخالفت تشکیل اتحادیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژوئن / 2014   بازدید : 532    نویسنده : admin
رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری
۸,۰۰۰ تومان

رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری


رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری چکیده هدف این مطالعه در تعیین عواملی است که رفتار جامعه مسلمان را در کاربرد خدمات بانکداری اسلامی در Surakarta تحت تاثیر قرار میدهند. جمع آوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه انجام میشود . در مجموع ، 220 پرسشنامه توزیع شد و 198 پرسشنامه برگردادنده شد (نسبت بازگشت 90٪). تجزیه و تحلیل ها با استفاده از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژوئن / 2014   بازدید : 431    نویسنده : admin
نمایش افکار عمومی در فضای سایبری ؛ چگونه روابط عمومی شرکتی با این چالش روبرو می گردد
۱۴,۰۰۰ تومان

نمایش افکار عمومی در فضای سایبری ؛ چگونه روابط عمومی شرکتی با این چالش روبرو می گردد


نمایش افکار عمومی در فضای سایبری ؛ چگونه روابط عمومی شرکتی با این چالش روبرو می گردد از آنجا که گرایش عموم افراد و روزنامه نگاران به سمت رسانه های اجتماعی به عنوان منبع اطلاعات و گزارش مصرف کننده روبه افزایش است، اهمیت نظارت صاحبان مشاغل بر حضور تشکیلاتشان در رسانه های اجتماعی همچنان رو به فزونی می باشد. رسانه های اجتماعی به عنوان قلمرویی که عموم افراد در آن حق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژوئن / 2014   بازدید : 517    نویسنده : admin
آموزش صنعتی ؛ ارزیابی بر اثربخشی در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی
۷,۰۰۰ تومان

آموزش صنعتی ؛ ارزیابی بر اثربخشی در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی


آموزش صنعتی ؛ ارزیابی بر اثربخشی در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی چکیده آموزش صنعتی یا (فناوری اطلاعات) یکی از دروس اجباری برای دانش آموزان دانشکده مطالعات اسلامی است . هدف از برگزاری این دوره ، بهبود کیفیت فارغ التحصیلان با رویارویی آنها با جهان واقعی که در آن مشغول به کار هستند میباشد . پس از چند سال از اجرای آن ، دوره ها به منظور ایجاد تلنگری برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژوئن / 2014   بازدید : 539    نویسنده : admin