no-img
8ISI

کشاورزی


8ISI

مطالب

آرشیو کشاورزی
رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای کنترل علف هرز بعد از ظهور
۳,۰۰۰ تومان

رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای کنترل علف هرز بعد از ظهور


رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای کنترل علف هرز بعد از ظهور چکیده تأثیر رقابت زود هنگام علف هرز بر سر محصول ذرت پرورش یافته در Waikato تعیین شد. ذرت در سه محیط متفاوت پر از علف هرز (بدون علف کش)، grass weeds (علف کش پیش از ظهور) و علف های هرز برگ پهن (melolachlor پیش از ظهور) قرار داده شد. علف های هرز بر جای مانده با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2014   بازدید : 522    نویسنده : admin
آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
۸,۰۰۰ تومان

آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج


آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج چکیده آلرژی زاهای گرده از فراوانترین محصولات رونویسی شده و ترجمه شده در تاریخچۀ زندگی گیاهان و بویژه گیاهان علفی می باشد. برای شناسایی آلرژی های گوناگون گرده ایی در برنج، آلرژی زاهای مفروض در ژنوم برنج شناسایی شد و بیان آنها بااستفاده از ریزآرایۀ GeneChip برنج Affymetrix 57K شاخصه بندی کردند. در بین فراوانترین رونوشت های داوطلب مختص گرده می توان به Ory [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2014   بازدید : 515    نویسنده : admin
مریستم شاخه مسطح در گیاه برنج که زیرواحد CAF-1 p150 را رمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم (بخشینه) از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است
۱۴,۰۰۰ تومان

مریستم شاخه مسطح در گیاه برنج که زیرواحد CAF-1 p150 را رمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم (بخشینه) از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است


مریستم شاخه مسطح در گیاه برنج که زیرواحد CAF-1 p150 را رمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم (بخشینه) از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است چکیده ما جهش یافته های مریستم شاخۀ مسطح (fsm) درگیاه برنج را جدا کردیم که رشد ناقص جوانه رانشان دادند ودرمرحلۀ رویش خشک شدند. از آنجائیکه اکثر گیاهان fsm دارای مریستم (بخشینه) های راسی شاخۀ کوچک و مسطح بودند( SAMها) ،ما نشان خواهیم داد که FSM برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2014   بازدید : 381    نویسنده : admin
عمکرد مربوط به بازاریابی کسب و کار کشاورزی چند ملیتی : تاثیر تولید و تنوع جغرافیایی
۱۴,۰۰۰ تومان

عمکرد مربوط به بازاریابی کسب و کار کشاورزی چند ملیتی : تاثیر تولید و تنوع جغرافیایی


عمکرد مربوط به بازاریابی کسب و کار کشاورزی چند ملیتی : تاثیر تولید و تنوع جغرافیایی مقدمه در این فصل ما به بررسی تاثیر تنوع جغرافیایی و صنعتی نرخ رشد 100 مورد از بیشترین غذا ها و نوشیدنی های چند ملیتی می پردازیم. در میان شرکت های بزرگی که صنعت غذا و نوشیدنی ها را در سر تا سر جهان تحت تاثیر قرار می دهند مسئله رشد یک موضوع بسیار مهمی، حتی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2014   بازدید : 474    نویسنده : admin
تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی در کشور یونان
۱۴,۰۰۰ تومان

تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی در کشور یونان


تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی در کشور یونان چکیده تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی که در مناطق کشور یونان روی می دهد، برای مدت طولانی حدود 40 سال (1958-1977) همچنان وجود دارد. خشکسالی بر مبنای تعداد روزهای متوالی بدون باران تعریف می گردد. تعداد روزها به تعیین طولانی بودن خشکسالی می پردازد. طولانی ترین خشکسالی در بخش مرکزی (جزایر سیکلاد) و دریای اژه جنوب شرق می باشد به صورتی که این خشکسالی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2014   بازدید : 504    نویسنده : admin
نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه : تنظیم تفکیک آوندی ، آغاز ریشۀ جانبی ، چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه
۱۰,۰۰۰ تومان

نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه : تنظیم تفکیک آوندی ، آغاز ریشۀ جانبی ، چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه


نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه : تنظیم تفکیک آوندی ، آغاز ریشۀ جانبی ، چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه   زمینه و اهداف نمو ومعماری ریشه های گیاه توسط فیتوکروم ها تنظیم می شوند. سیتوکینن(CK) که در کلاهک ریشه سنتز میشود، باعث پیشبرد سیتوکینسیس،حساسیت تبادل آوندی، تفکیک آوندی و چیرگی رأسی ریشه می شود. اکسین(ایندول-3-استیک اسید، IAA)، که اندام های شاخۀجوان تولید میشود، رشد ونمو ریشه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2014   بازدید : 608    نویسنده : admin
تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود
۱۲,۰۰۰ تومان

تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود


تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود چکیده مریستم رأسی شاخه (SAM) رشد ونمو تمام قسمت بالای زمینی گیاه می باشد. درک ما از SAM در سطح مولکولی ناقص است. در این مطالعه به فهرست (رپرتوار) بیان ژن SAMها در نخود باغی (Pisum sativum) پرداخته شده است. در پایان 10 346 توالی EST که 7610 ژن منحصر به فرد را نمایش میدهند، از کتابخانه های cDNASAM فراهم شد. این توالی ها به همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2014   بازدید : 480    نویسنده : admin
تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی تاریکی رو به سرما که به تعیین ماهیت و میزان توقف فتوسنتز می پردازد
۱۰,۰۰۰ تومان

تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی تاریکی رو به سرما که به تعیین ماهیت و میزان توقف فتوسنتز می پردازد


تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی تاریکی رو به سرما که به تعیین ماهیت و میزان توقف فتوسنتز می پردازد چکیده کمک نسبی دمای پایین خاک و هوا به توقف کلی فتوسنتز در سویا هنوز مشخص نیست. مکانیسم های درگیر در توقف فتوسنتز در اثر سرمای تاریکی بیشتر درژنوتیپ سویای حساس (PAN809) و مقاوم در برابر سرما (Highveld Top) در آزمایشات با دمای پایین خاک ( کل سرمای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2014   بازدید : 495    نویسنده : admin
چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی
۷,۰۰۰ تومان

چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی


چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی چکیده چشم انداز های کشاورزی می تواند به عنوان بخشی از تکه های زیستگاه پراکنده با ماتریس خصمانه ، و یا به عنوان یک گرادیان از تکه های مختلف مناسب تا نامناسب برای گونه های مختلف مشخص می شود.  بندپایان از طریق این مناظر به حرکت خود ادامه داده و با طیف وسیعی از لبه ها ، با نفوذپذیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2014   بازدید : 555    نویسنده : admin
آناتومي مقايسه ای برگ هاي کالانچو پیناتا و کا. کرنتا در شرايط آفتاب و سايه، به عنوان حمايت از شناسای آنها
۷,۰۰۰ تومان

آناتومي مقايسه ای برگ هاي کالانچو پیناتا و کا. کرنتا در شرايط آفتاب و سايه، به عنوان حمايت از شناسای آنها


آناتومي مقايسه ای برگ هاي کالانچو پیناتا و کا. کرنتا در شرايط آفتاب و سايه ، به عنوان حمايت از شناسای آنها چكيده: گیاهان کالانچو پیناتا (Lam. ) Pers. و کا. کرنتا (اندروس) هاو، Crassulaceae عموما در درمان بسياري از بيماري ها مورد استفاده قرار ميگرند. فعاليت بيولوژيكي از قبيل آنتي ليشمانيازيس و دردبر در فيتوتراپي موثر است. اين دو گونه غالبا به كاربرد و اسم مشابه و ريخت شناسي خارجي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2014   بازدید : 528    نویسنده : admin